Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından ve Dr. Ayça Uçkun koordinatörlüğünde “Yöresel Özellik Taşıyan Zeytin ve Zeytinyağlarının İklimsel ve Topoğrafik Koşullarla İncelenmesi ve Coğrafi İşaret Standardizasyonunun Belirlenmesi” başlıklı proje başladı.

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından ve Dr. Ayça Uçkun koordinatörlüğünde “Yöresel Özellik Taşıyan Zeytin ve Zeytinyağlarının İklimsel ve Topoğrafik Koşullarla İncelenmesi ve Coğrafi İşaret Standardizasyonunun Belirlenmesi” başlıklı proje başladı.

Karaburun’dan Kösedere, İnecik, Eğlenhoca, Mordoğan, Ambarseki, Bozköy ve Yaylaköy’ün de pilot bölge olarak seçildiği projede üretici’ye toprak ve yaprak analizleri ve danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak verilecek. Üreticiden, laboratuar çalışmalarında kullanılmak üzere zeytin ücretli olarak alınacak.

Proje;  yöreye özgü yetişen ve verim, kalite farklılıklarını bilimsel açıdan ortaya konan zeytin çeşitlerinin coğrafi işaret alarak, bulunduğu yörenin kırsal kalkınmasına destek olacak. Aynı zamanda, zeytin yetiştiriciliği açısından coğrafi işaret standartlarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel herhangi bir ayırt edici standardizasyon çalışması olmaması nedeniyle, bu araştırmanın yol gösterici niteliği literatürde bir ilk olacak.

Proje; Kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak olmakla birlikte, yöreye özgü verim ve kalite farklılıklarının bilimsel açıdan ortaya konması ile zeytin çeşitlerinin daha kolay coğrafi işaret almasını sağlayacak.

Karaburun Yarımadası ‘’zeytin yetiştiriciliği açısından özel’’ olarak tanımlanan bölgelerden biri olması sebebiyle;

2011 yılında İZKA’nın fon desteği ile Karaburun Belediyesi adına proje ortağı olan Zeytincilik Araştırma İstasyonu tarafından  yürütülen “Poyrazın Getirdiği Zeytinlik” projesi içinde yereldeki kolaylaştırıcılığı sağlayarak  projeye destek olan  Karaburun Kent Konseyi, bu kez Karaburun Yarımadası’nda zeytinciliğin sorunları ve coğrafi işaretleme konusunda üreticiden gelen talepler doğrultusunda Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile iletişime geçerek “bilgilendirme” talebinde  bulunmuştu. 25 Ocak 2019 tarihinde Kösedere, İnecik ve Eğlenhoca Mahalleleri üreticilerine duyuru yapılarak Kösedere Köyü Kahvesi’nde Yetiştirme Tekniği Bölümü uzmanları  tarafından ilgili konularda bilgi aktarımı yapılmıştı.

Karaburun Kent Konseyi; Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından ve Dr. Ayça Uçkun koordinatörlüğünde yürütülecek “Yöresel Özellik Taşıyan Zeytin ve Zeytinyağlarının İklimsel ve Topoğrafik Koşullarla İncelenmesi ve Coğrafi İşaret Standardizasyonunun Belirlenmesi” başlıklı proje kapsamında da muhtarlar ve yerel üreticilerle iletişimi sağlayarak bölgenin kırsal kalkınmasına desteği sürdürecektir.