Yaylaköy’ün “Afete Maruz Bölge” İlan Edilmesine İlişkin Karaburun Kaymakamlığı’ndan Talepte Bulunduk

Karaburun İlçesi, Yayla Köyü’ne ilişkin elimize ulaşan Jeolojik Etüd Raporu’na istinaden, görüş, istek ve önerilerimiz;

İzmir İli Karaburun İlçesi Yayla Mahallesi için, Mülga Toprak ve İskan Bakanlığı Mülga Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen 04.02.1955 tarihli “İzmir-Karaburun-Yayla Köyü’nün Heyelan Durumu Hakkında Rapor’a “ istinaden 09.02.1963 tarih ve 6/1427 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve nakli gerektiği belirtilen konutların çevresinin güncel afet tehlikesi ile değerlendirmesi sonucu Afete Maruz Bölge sınırının yerinde koordinat alınarak sayısallaştırma işlemi 20.09.2018’de raporlaştırılmıştır.

25.08.1952 tarihli “İzmir İli, Karaburun İlçesine bağlı Yayla Köyü’nün Jeolojik ve Deprem Durumu Hakkında Rapor’da;
Yayla Köyü içerisindeki derede heyelan oluştuğu, bu nedenle evlerin tahliye edilip başka yerde iskan edilmeleri gerektiği belirtilmiş, ancak köyün yakınındaki sağlam zeminli yerlerin sahipli olması nedeniyle buraya nakledilemeyecekleri belirtilmiş, 10 hanenin heyelandan etkilendiği, 10-15 hanenin de etkilenebileceği yazılmış ve köyün tamamının kaldırılmasına hükmedilmiştir.

09.02.1963 tarih ve 6/1427 sayılı Bakanlar Kurlu Kararı ile “AFETE MARUZ BÖLGE” kararı alınmış, 72 adet konut için Karareis köyüne taşınmaları önerilmiş ve bu konuda protokol imzalanmıştır.

Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce 10.05.1983 tarihli Tarama Etüdü Raporunda ise; düzenlenen heyelanın aktivitesini kaybettiği, stabilite kazandığı gözlemlenmiş ve köyde genel hayatı etkileyebilecek bir heyelanın olmayacağı kanaati hasıl olmuştur denilmektedir.

Raporun sonuç bölümünde; Yayla Köy’ün 1963 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından alınan “AFETE MARUZ BÖLGE” kapsamından çıkarılması istenmiş ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden “AFETE MARUZ BÖLGE” kararı alınması için nakli gerektiği belirtilen konutların çevresinin güncel afet tehlikesi ile değerlendirmesi ile Afete Maruz Bölge sınırının yerinde koordinat alınarak sayısallaştırma işlemi sonucu olan harita ve koordinat listesi sunulmuştur.
Haritada, daha önce (1963) sınırlı tutulan ve1983’te ise artık heyelan riskinin kalmadığı belirtilen Yayla Köy için, neredeyse tümüyle Afete Maruz Bölge ilanı istenmiştir. 20.09.2018 tarihinde hazırlanan haritada, jeolojik araştırmalarda sağlam zemin olduğu saptanan ve heyelan olasılığı bulunmayan yerler bile AFETE MARUZ BÖLGE kapsamına alınmıştır.

14.01.2019 tarihli T.C Cumhurbaşkanlığı kararında; Bakanlar Kurulu Kararlarıyla ilan edilen AFETE MARUZ BÖLGE’ler kararları bu kapsamdan çıkarılmış, jeolojik etüd raporları ile haritalarda sınırları belirlenen alanlar AFETE MARUZ BÖLGE olarak ilan edilmiştir.

Yayla Köy’de dere yatağından uzakta ve sağlam zeminlerin de afet bölgesi kapsamına alınması, buna karşılık derenin alt kotlarındaki çukur yerlerin afet kapsamı dışında bırakılması, bu kararın RES Projeleri için mi alındığı sorusunu akla getirmektedir.

RES Projeleriyle talan edilen Yayla Köy’ün bir de heyelan riski bahane edilerek Yarımada haritasından silinmesine, nadir doğasının, yaban hayatının, tarım, mera ve alanlarının, kadim kültürünün kısacası yaşamın yok sayılmasına rıza göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.
Karaburun Kent Konseyi olarak, Karaburun Yarımadası’nın doğal, kültürel ve ekonomik yaşamı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan bu uygulamanın durdurulmasını istiyoruz.

Yayla Köy’ün jeolojik ve jeofizik açıdan incelenerek etüd raporlarının oluşturulmasını, 20.09.2018 tarihli Jeolojik Etüt Raporunun tarafımıza iletilmesini, bölgede heyelan riskinin belirlenmesini, varsa riskli bölgelerin haritalanarak bunun dışındaki alanların yerleşim sahası olarak varlığını sürdürmesi yönünde çalışma başlatılmasını ve acele kamulaştırmanın içeriğine uygun olarak etüd raporları sonuçlarına göre heyelan riski olan evlerin Yayla Köy’ün sağlam zeminlerine taşınması yönünde gerekiyorsa söz konusu arazilerinin istimlaki ve köylüye tahsis işlemlerinin başlatılmasını, konuyla ilgili yapılan/yapılacak olan çalışmaların bilgilendirilmesinin yapılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir