Yaylaköylüleri Ziyaret Ettik.

 

1955 yılında alınan Jeolojik Durum Raporu ile ilişkilendirilerek 67 yıldır heyelan tehlikesi yaşamamış Yaylaköy, 14 Ocak 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararrnamesi ile Afete Maruz Bölge ilan edildi.

20.09.2018 tarihinde yapılan sayısallaştırma işlemi sonucunda hazırlanan harita ve koordinatlarda; Daha önce yapılan jeolojik etüd çalışmalarında (1955) sınırlı tutulan ve1983’te ise artık heyelan riskinin kalmadığı belirtilen Yayla Köy’ ü için, neredeyse tümüyle Afete Maruz Bölge ilanı istendiği, 1955 ve 1983’de yapılan Jeolojik araştırmalarda sağlam zemin olduğu saptanan ve heyelan olasılığı bulunmayan yerlerin bile AFETE MARUZ BÖLGE kapsamına alındığı görülüyor.

Karaburun Kent Konseyi olarak bu kapsamda; Karaburun İlçesi, Yayla Köyü’ne ilişkin elimize 13 Mayıs 2019 tarihinde ulaşan Jeolojik Etüd Raporu’na istinaden görüş ve önerilerimizi Yaylaköylülerle paylaştık.

6 Şubat 2019’da Karaburun Kaymakamlığı, Karaburun Belediyesi ve Yaylaköy Muhtarlığı’na gelen ve 2 ay askıda kalan bu raporun ayrıntılarından haberdar olmayan Yaylaköy halkı ile raporu ve 14.01.2019 tarihli T.C Cumhurbaşkanlığı kararıyla AFETE MARUZ BÖLGE olarak ilan edilen kararı konuştuk.

Yaylaköylülerle, Karaburun Kaymakamlığı’na yazdığımız yazı içeriğini, Karaburun Kaymakamı, Çevre Hareketi Avukatları (ÇEHAV) ve İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası ile yaptığımız görüşmeleri ve edindiğimiz teknik raporları paylaştık.

Karaburun Kent Konseyi olarak, Karaburun Yarımadası’nın doğal, kültürel ve ekonomik yaşamı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan bu kararın iptalini istiyoruz.

Yayla Köy’ün jeolojik ve jeofizik açıdan incelenerek etüd raporlarının oluşturulmasını, heyelan riskinin belirlenmesini, varsa riskli bölgelerin haritalanarak bunun dışındaki alanların yerleşim sahası olarak varlığını sürdürmesi yönünde çalışma başlatılmasını ve acele kamulaştırmanın içeriğine uygun olarak etüd raporları sonuçlarına göre heyelan riski olan evlerin Yayla Köy’ün sağlam zeminlerine taşınması yönünde tahsis işlemlerinin başlatılmasını öneriyoruz.

RES Projeleriyle talan edilen Yayla Köy’ün bir de heyelan riski bahane edilerek Yarımada haritasından silinmesine, nadir doğasının, yaban hayatının, tarım, mera ve alanlarının, kadim kültürünün kısacası yaşamın yok sayılmasına rıza göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

Yaylaköylülerin asırlık kadim kültürleriyle bu yarımadada yaşamaya dün, bugün olduğu gibi yarın da devam edeceklerini ve Yaylaköy’ün bugünü ve geleceği için en doğru kararı vereceklerine inanıyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir