Yaylaköy Rüzgar Enerji Santrali’nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kararlarına İtiraz Edildi.

İzmir ili, Karaburun İlçesi, Bozköy, Değirmentepe, Kargılık Tepeleri, Yaylaköy köylerinde Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Yaylaköy Rüzgâr Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ç) hükmü uyarınca 27.02.2015 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporları 09.03.2015 tarihinde (09.03.2015 – 07.04.2015) 1 ay (30 gün) süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir. Bu planlar, Karaburun Kent Konseyi tarafından da internet sayfasından incelenmiştir.

Askıya çıkarılmış olan Yaylaköy Rüzgar Enerji Santrali’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve açıklama raporlarına, Karaburun Kent Konseyi’nin iki temel itirazı vardır. Bu iki temel itirazın kökenini ise Karaburun Yarımadası’nın sahip olduğu çok özel ve nitelikli doğal ve kültürel değerler oluşturmaktadır.

1. Yaylaköy Rüzgar Enerji Santrali İmar Planları, Karaburun Yarımadası’nda yer alan mevcut diğer rüzgar enerji santrallerinin ve kurulması öngörülen rüzgar enerji santrallerinin bütüncül olarak, Yarımada’nın doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamına etkileri analiz edilmeden hazırlanmıştır.

2. Yaylaköy Rüzgar Enerji Santrali İmar Planları, planlama sürecinin çok önemli bileşeni olan “yerel halkın katılımı ve taleplerine” duyarsız olarak hazırlanmıştır.

Yerel halk ve kurumlarıyla bu denli ilişkisiz olarak hazırlanmış olan ilgili imar planları, planlama ilke ve esaslarına aykırıdır.

Bu sebeple Yaylaköy Rüzgar Enerji Santrali’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarının iptaline karar verilmesi ve itirazımızın “… askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde…” cevaplanmaması halinde “zımnen reddedildiği” kapsamında ilgili yasalarda belirtilen “yürütmeyi durdurma ve iptal davası” açılacağı ilgili kurumlara bildirilmiştir.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir