Yaylaköy Kıskaç Altında

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 27.02.2018 tarihinde ilan edilen ve Yaylaköy’de dikili olan Lodos A.Ş’ye ait Karaburun RES Projesi’nin 50 türbinin yanında 37 adet türbinin de eklenmesine yol açan “ÇED OLUMLU” kararının iptali için, İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne Karaburun Yurttaş Davacıları tarafından dördüncü kez dava açıldı. Mahkemenin bilirkişi inceleme raporu bir kez daha Karaburunluların lehine sonuçlandı.

Karaburun Yarımadası’nın %61’ini tek başına kaplayan ve 4 yıldır yürütülen hukuk mücadelesi ile doğayı ve yaşam alanlarımızı korumak amacıyla, 2 kez ÇED olumlu kararını, ve bir kez de üretim Lisansını iptal ettirdiğimiz Lodos Elektrik Üretim A.Ş. davası süren “Karaburun RES” kapasite arttırma proje planlarını uygulamak amacıyla harekete geçti. ÖÇKB ilanı sonrası hızla ve vahşice, bir kısmı da ormanlık arazi olan bir alanda önce arazi temizliği ve sonra da inşaat faaliyetini başlattı. Dava süreci devam ederken, mahkeme bilirkişi raporu Karaburunluların lehine olan ve kazanılacağı kuvvetle muhtemel bir süreçte bir kez daha hukuk çiğnendi.

Karaburun Kent Konseyi olarak; hukuk devleti kavramına sığınarak açıkça işlenen suç için 04.04.2019 tarihli dilekçemizle suç duyurusunda bulunmuş ve yapılan uygulamanın acilen müdahale edilerek durdurulmasını talep etmiştik. Üç aylık bir gecikmeyle ve 09.07.2019 tarihli bir Bakanlık kararıyla, ÖÇKB süreci başladığı için geçerliliği kalmamış eski imar planlarına atıfla, yapılan uygulamalara “olur” verildiği tarafımıza iletildi.

Bu uygulama, Lodos Enerji A.Ş’nin gereksinimlerini karşılamak amacıyla alınmış ve hukuki tutarlılıktan yoksun bir karardı. Önceden çalınmış olan minare için 9 Temmuz 2019 tarihinde, atanmış Bakan’ın Bakanlık Teşkilatı tarafından olur verilerek bir kılıf hazırlanmıştı.

Karaburun RES projesinin “ÇED OLUMLU” kararının iptali için 4. kez açtığımız davada; İzmir 3. İdare Mahkemesi, 2018/491 Sayı ve 2019/1000 no.lu karar ile, kapasite artırımı amacıyla planlanan türbinlerden 9 (dokuz) adedinin yapılmak istenen alanın, davadaki bilimsel dayanak olan “Bilirkişi Raporu” ’nun tespitleri doğrultusunda flora ve ornitolojik açıdan doğru olmadığına dayanarak, dava konusu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” ‘nın hukuka uygun olmadığına karar verdi. Bu şekilde dava konusu “ÇED OLUMLU” kararı iptal edildi.

Söz konusu karara konu olan alan, 14.03.2019 tarih ve 823 sayı ile Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş olan, Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer almaktadır. Yatırımcı Firma, Kamu gücünü kullanma imkânına sahip tüm kamu kurumlarına ve kamu yönetim birimlerine başvurmamıza rağmen, süren mahkeme nedeniyle kesinleşmemiş “ÇED Olumlu Kararına” rağmen, çalışmalarını kesmemiş ve sahip olduğu doğal zenginlikler nedeniyle, rezerv alanı ilan edilebilecek bir alanda, VE AYNI ZAMANDA, Mahkemenin ÇED Olumlu Kararını iptal ederken, “yasaya uyguluğu bulunmuyor” saptamasında bulunduğu 9 türbinin yapılması planlanan alanda büyük bir tahribata neden olmuştur. Mahkeme kararının 12. Sayfası bu konuyu çok net olarak ortaya koymaktadır.

Kararda;
“Yaylaköy’de doğu bölümünde bulunan T-51; T-52; T-53; T-54; T-55; T-56, T-57, T-58 ve T-59 numaralı türbinlerin flora yapısı ile kuş yaşamı ve habitat alanlarına zarar verebileceği düşünüldüğünden bu alanın uygun olmadığı, bu nedenlede bir bütün olarak hazırlanan ÇED raporunun T-51; T-52; T-53; T-54; T-55; T-56, T-57, T-58 ve T-59 numaralı türbin alanlarından dolayı uygun olmadığı,” belirtilmektedir.
Bu durumda Lodos A.Ş bizce, yaptığı doğa katliamı sonucu, hem geçerli yasalar nezdinde suç işlemiştir, hem de dünya mirası sayılabilecek, muhtemel endemik türlere uyguladığı vahşi ve hoyrat davranışı ile tüm dünya nezdinde bir insanlık suçu işlemiştir.

Durum bu noktadayken, Lodos AŞ’nin yeni bir girişim başlattığını öğrenmiş bulunuyoruz.
10.09.2019 tarihli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinde aşağıdaki duyuru yapıldı.
“İZMİR ili KARABURUN ilçesi sınırları içerisinde Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan KARABURUN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ ( 249MWE, 249MWM) projesi ile ilgili 16/09/2019 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur”.

Biz Karaburun’da yaşayan yurttaşlar olarak, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, doğaya karşı hoyratça tahrip edici davranışlarda bulunanları cesaretlendirici etki yapacak olan, yukarıda bahsedilen ÇED sürecinin sonlandırılmasını ve Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi ÖÇKB Yönetim planının hazırlanması sürecini başlatarak, doğal değerlerin tahribatını önlemek üzere gerekli rezerv alanları, hassas alanlar ve yarı hassas alanların saptanması sonuçlanıncaya kadar, Yarımadada hiçbir yatırıma izin vermemesini istiyoruz.

Bu yapılmadığı takdirde, Karaburun Yarımadası ve Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde, korunmaya değer ve tahrip edilmemiş bir şey kalmayacağı kuşkusunu kuvvetle duyuyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ-KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir