Yarımada’dan elinizi çekin !..

Parlak Mahallesi’nde,  Öres Elektrik Üretim AŞ. Tarafından Kentsel Sit Statüsüyle koruma altındaki Sazak Köyü’ne bitişik, aynı zamanda mera vasfındaki 116 Ada 325 Parsel’e kurulması planlanan 30 hektarlık merayı ve bitki örtüsünü yok edecek Güneş Enerji Santrali (GES) için ÇED halkın katılımı toplantısı 09/05/2022 tarihinde saat: 11:30’da Parlak Mahallesi Köy Kahvesinde (Koşullara bağlı olarak Parlak Köy Kahvesi önünde yer alan meydanda) yapılacak.

GES  proje alanı çevresinde “Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme” (CITES) ve “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamının Korunması Sözleşmesi” (Bern) gibi anlaşmalarla uluslararası ve ulusal ölçekte koruma altına alınan bitki, sürüngen, memeli ve kuş türleri mevcut.

Diğer bir önemli konu ise 26.09.2019 tarihinde Kentsel Sit ilan edilen Sazak Köyü’nün,  “Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi” sınırları içinde yer alması.  Öres Elektrik Üretim A.Ş tarafından işletilen Salman RES Projesi’ne ait türbinler köyün siluetini bozmaktadır. Yeni GES projesinin ve RES türbinlerinin bağlantı yolları da bu köyün ilişki kurduğu alanda. Sazak Köyü için Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanmadan, alan bütüncül şekilde ele alınmadan kültürel miras zarar görecek.

Karaburun İldırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ilişkin karasal ve denizel biyoçeşitlilik araştırma çalışmaları devam ederken alanda yeni enerji yatırımları önerilmemeli.

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na soruyoruz; Karaburun’u neden ÖÇKA ilan ettiniz, Karasal Alan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesini neden yürütüyorsunuz? Bir yandan bu araştırmalar yürütülürken diğer yandan tespit ettiğiniz tüm bu bitkilerin, canlıların, ekosistemlerin yok olmasına neden olacak RES, GES gibi yatırımlara neden izin veriyorsunuz?

Yarımada’dan elinizi çekin !..

09/05/2022 tarihinde Parlak’ta olacağız. Görüş ve itirazlarımızı paylaşacağız.

TÜM DOĞASEVERLERİ PARLAK’A BEKLİYORUZ.

DOĞANIN DİLİNİ KONUŞUP, BİRLİKTE SES VERECEĞİZ…

KARABURUN KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

 

PROGRAM :

08.00 Mordoğan Meydan’dan Hareket

08.30 Karaburun Merkez’den Hareket

 

İRTİBAT İÇİN :

Mustafa Özer

0532 252 78 74

Celal Umut Benlioğlu

0555 973 85 83