Yarımada’da İmza Kampanyası Başlatıldı!…İmzanız Yarımada İçin Önemli ve Değerli!…

foto 60 - Kopya

Karaburun Kent Konseyi’nin ve bölgedeki bileşenlerin Yarımadanın varlık potansiyeli ve aynı zamanda çok yoğun yatırım tehditi altında olmasından dolayı ilgili bakanlıklara yapmış olduğu bildirimler ve uyarılar sonucunda, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “ Karaburun Yarımadası ÖÇKA teklifi hazırlanmış; ülke ve dünya mirası niteliğinde olan Yarımada’nın doğal ve sosyo kültürel değerlerinin korunabilmesi amaçlanmıştı. Hazırlanan teklifin Yarımada bütününde sınırlı bir alanı kapsamasından dolayı, Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından “Karaburun Yarımadası Biyosfer Rezerv Alanı Ön Değerlendirme Raporu” yerel paydaşların bilgi ve deneyimleri ile hazırlanmış ve Karaburun Belediyesi Meclis kararı (05.04.2013) olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmişti. Raporla, Yarımada’nın bütünsel bir yaklaşımla korunması talep edilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Yarımadanın önemli bir denizel alanı ile karasal alanını bütün olarak içeren “Karaburun Yarımadası Öneri Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu” görüş için ilgili Bakanlıklara gönderilmişti.

Karaburun Yarımadası’nı tehdit eden yatırımlar ve ÖÇKA sürecinin hızlandırılması çalışmaları ile ilgili Ankara’daki Bakanlık görüşmelerinde ( Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği adına Salman Köyü Muhtarı Bülent Gültekin, Yaylaköy Muhtarı Yusuf Arıcı ve Karaburun Kent Konseyi Üyelerinin katılım gösterdiği) konu detaylı bir biçimde ele alınmış ve talepler iletilmişti. İlgili Bakanlık yetkililerine bir dosya sunulmuştu. Bkz:karaburunkentkonseyi.org

29.01.2014 tarihinde, Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu, Ankara görüşmeleri ile ilgili Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği üyesi Muhtarları bilgilendirmiş ve toplantıdan Yarımada’da “Çok Geç Olmadan” imza kampanyasının başlatılması kararı çıkmıştır. Bu karar kapsamında Köy’lerde Köy Muhtarlarının koordinesinde yürüyecek kampanya, Karaburun İlçesi ve Mordoğan Beldesi’nde Mahalle Muhtarları ve Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu Üyeleri tarafından yürütülecektir.

İmzanızla Sürece Destek Verin..
Kazanan Yarımada Olsun…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir