Yarımada İçin Acil Koruma Hemem Şimdi!..

foto 30 - Kopya

 

YARIMADA’DA İMZA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR…
YARIMADA İÇİN ACİL KORUMA HEMEN ŞİMDİ!…


Çok geç olmadan, denizlerimiz-kıyılarımız-dağlarımız, kısacası yaşam alanlarımız yok edilmeden :
– Bu raporun, henüz onaylamayan ilgili bakanlık ve kurumlarca onaylanmasını,
– Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı sürecinin ivedilikle sonuçlandırılarak Yarımadamızın Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilmesini talep ediyoruz.

Karaburun Yarımadası’nda bir yandan Özel Çevre Korumu Alanı (ÖÇKA) ilanı süreci devam ederken, aynı anda denizlerimizde ve karasal alanlarımızda doğal habitatı hızla tahrip ederek yaban hayatı geri dönüşsüz bir şekilde yok oluşa doğru götüren, kısıtlı tarım alanlarımıza, otlaklarımıza ve denizlerimize yayılarak yerel halkın sosyal ve ekonomik varlığı ile kadim kültürünü tehdit eden yatırımların ağır baskısı hızla ve katlanarak devam ediyor.

Var oluş ile yok oluş arasındaki geçişin yaşandığı çok kritik bir noktada olan Yarımada’da tüm canlıların yaşamı bıçak sırtında. Akdeniz Fokları, Ada Martısı, Yılan Kartalı, Nal Burunlu Yarasa, Ada Doğanı, Deniz Çayırları gibi ülkemizin de koruma altına almayı taahhüt ettiği daha pek çok canlı türünün yaşamı tehdit altında.

Çok geç olmadan, dünya mirası niteliğindeki yaban hayatı ile yaşam alanlarımız ve doğayla barışık yerel kalkınma potansiyelimiz tümüyle yok edilmeden, “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi İlanı Gerekçe Raporu”nun henüz imzalamayan ilgili diğer bakanlık ve kurumlarca onaylanarak Yarımadamızın bir bütün olarak ÖÇKA ilan edilmesi yaşamsal önem taşıyor.

Tüm doğa severleri, yaşam hakkı savunucularını Karaburun Yarımadası’nın çığlığına imzalarıyla desteklemeye ve bu imza kampanyasını yaygınlaştırmaya davet ediyoruz.

İMZALARIMIZLA YARIMADA’YA SAHİP ÇIKALIM…
SES VERELİM…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir