Yargı Kararlarına Rağmen Karaburun’da RES Projeleri Hızla Onaylanıyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YARGI KARARLARINA RAĞMEN KARABURUN’DA RES PROJELERİNİ HIZLA ONAYLIYOR. KARABURUN YAŞAM HAKKI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEK

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 05/11/2015 tarihinde yaptığı duyurularla, Lodos A.Ş.’ne ait Karaburun RES Projesinin ÇED Kararını onaylandığını, Çalık Enerji A.Ş.’ne ait Sarpıncık RES Projesi ÇED Raporunun da nihai kabul edilerek on gün süreyle halkın görüşüne açıldığını ilan etti.

I- Lodos A.Ş. Karaburun RES Projesi: T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yarımada halkı ve bileşenlerinin itirazlarına rağmen Karaburun Yarımadası’nın % 61’inin RES sahası olarak Lodos firmasına tahsisine onay verdi.

Karaburunlular’ın, ÇED sürecinin her aşamasında Karaburun Belediye Başkanlığı ve Kent Konseyi’nin yazılarıyla Bakanlığa ilettikleri projeye şiddetli karşı çıkışlarının dikkate alınması bir yana ÇED raporunda yer verilmesine dahi gerek duyulmamıştır. Halkın görüşleri o denli gözardı edilmektedir ki, nihai olarak kabul edilen ÇED Raporu’nun “Halkın Katılımı”na ilişkin bölümünde “Halkın Katılımı Toplantısı yapılmıştır, yöre halkı katılım sağlamıştır” denilerek, gerçek toplantı tutanağı yok sayılmıştır. CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Zeynep Altıok, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Karaburun Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli, Karaburun Yurttaş Davacıları adına Çiğdem Akçura tarafından da imzalanan gerçek tutanakta, “toplantı açılmadan sonlandırılmıştır” ibaresi vardır. Yani bu toplantı yapılmamıştır.

Böylece, “ÇED süreçlerine halkın katılımı”nın bürokratik bir gerekliliğin yerine getirilmesinden öte bir anlam ve değer taşımadığını Karaburun RES ÇED Olumlu Kararı ile bir kez daha yaşadık.

Karaburun RES Projesi için 2005 yılında verilen ÇED Gerekli Değildir Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davada hukuk süreci devam ediyor. Projeye EPDK tarafından verilen üretim lisansı mahkemenin oybirliğiyle verdiği kararla 25/05/2015 tarihinde iptal edildi. Karaburun RES Projesi’nin kurulu 50 türbini için EPDK 11/06/2015 tarihinde yeni bir üretim lisansı verdi. Bu hukuksuz uygulama şu anda yargıda.

Projenin 47 ilave türbinlik kapasite artışı için ise, 22/06/2015’te yeniden başlatılan ÇED süreci hızla tamamlanarak, Bakanlık bu değerli/nadir coğrafyanın yarısından fazlasını tek bir firmaya tahsis eden Olumlu ÇED Kararını verdi.

II- Çalık Enerji A.Ş. Sarpıncık RES Projesi : Karaburun RES’le aynı şekilde, yerel halkın ve bileşenlerinin görüşleri yok sayılarak yürütülen Sarpıncık RES Projesi’ne 13.01.2015’te verilen ÇED Olumlu Kararı, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Karaburun yaşayanlarını temsilen 59 davacı ile yargıya taşınmış ve İzmir 5. İdare Mahkemesi 22/10/2015 tarihinde ÇED Olumlu Kararının iptaline oy birliğiyle karar vermiştir.

Yargı Kararına rağmen, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalık Enerjinin talebi üzerine yeniden düzenlenen revize ÇED raporunu değerlendirmeye almış, yeni ÇED Raporunu nihai kabul etmiş ve on gün süreyle “halkın görüşüne” açmıştır. Bakanlığa gerekli itirazlar yapılmıştır. ÇED Raporunun onaylanması durumda, yargı kararlarını uygulamayan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Mahkemenin İptal gerekçesinde; “…Yarımada’da bulunan mevcut rüzgar türbinlerinin kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesinin özgün bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyoçesitliliği barındıran Yarımada’da yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır.” denerek, Karaburun Yarımadasında başkaca RES (Lodos A.Ş. projeleri de dahil) kurulmaması gerektiğine hükmetmiştir.

Bu iki RES projesinin de uygulamaya geçmesi durumunda, Karaburun Yarımadası yüzölçümünün % 71’i RES sahası olacak. Yarımadada % 13’lük bir alana yayılan Bozdağ/Akdağ kütlesi hariç tutulduğunda, yaşam için bırakılacak alan Yarımada yüzölçümünün % 16’sı. Ömrü 25-30 yıl olan ve Türkiye enerji ihtiyacının ancak % 0,05’ini karşılayacak RES yatırımları için, nadir bitki ve hayvan varlığıyla, özgün tarımsal üretimiyle, keçi yetiştiriciliğiyle, doğayla barışık turizm potansiyeliyle, kadim kültürüyle Karaburun Yarımadası yok oluşa sürükleniyor.

Bu ve benzeri projelerin maliyeti parasal değeri ölçülemeyecek doğanın, yaban hayatının, sosyal yaşamın, insan sağlığının ağır şekilde tahrip olması, kaybolan tarım, hayvancılık ve turizm gelirleridir.

Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini, koruyarak kalkınma ilkesini hiçe sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve davacı olmaya devam edeceğiz.
KARABURUN KENT KONSEYİ – KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir