Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası çevre sözleşmelerinden…

1976- BARSELONA SÖZLEŞMESİ;

Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme:

Coğrafi Kapsam;
Akdeniz sahası, batı Cebelitarık Boğazı’nın girişindeki Cape Spartel Deniz Feneri üzerinden geçen meridyen çizgisinden, doğuda Çanakkale Boğazı’nın güney sınırlarında bulunan Mehmetçik ve Kumkale Deniz Fenerleri arasındaki çizgiye kadar uzanan bütün deniz ve körfezleri içine alan bölge;
“Kirlenme”, deniz ortamına insan tarafından dolaysız veya dolaylı yollarla, yaşayan varlıklara zarar verici, insan sağlığını tehlikeye koyucu, balıkçılık da dahil olmak üzere denizcilik faaliyetlerini kısıtlayıcı, deniz suyunun niteliğini düşürücü ve kullanma imkanlarını azaltıcı sonuçlar doğuran madde veya enerjinin dahil edilmesi anlamında.

1979 – BERN SÖZLEŞMESİ;

Taraflar yabani flora ve fauna ile doğal yaşama ortamlarının, bilhassa nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlerin, özellikle endemik olanlarının ve tehlikeye düşmüş yaşama ortamlarının muhafazası amacıyla ulusal politikalarını geliştireceklerini belirtir, planlama ve kalkınma politikalarını saptarken ve kirlenme ile mücadele önlemleri alırken, yabani flora ve faunanın muhafazasına özen göstermeyi taahhüt eder.

1988-AKDENİZ’DE ÖZEL KORUMA ALANLARINA İLİŞKİN PROTOKOL:

Taraf ülkeler Akdeniz Bölgesindeki kültürel mirasın ve doğal kaynaklar ile doğal sitlerin korunması amacıyla deniz alanlarında uygun bütün önlemleri alacaklardır.

1992 – RİO BİYOÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ;

Biyolojik çeşitliliğin korunmasının insanlığın ortak sorunu olduğunu teyit ederek, devletlerin kendi biyolojik çeşitliklerini korumakla ve kendi biyolojik kaynaklarını sürdürülebilir biçimde kullanmakla yükümlü olduklarını belirtir.

Ekonomik ve sosyal kalkınma ile yoksulluğun kökünden yok edilmesinin gelişmekte olan ülkelerin ilk ve önemli önceliği olduğunu söyleyerek biyolojik çeşitliliğin korunmasının çevresel, ekonomik ve sosyal yarar sağlayacağına dikkat çekmektedir.

19 Haziran 2009 tarih ve 568 sayı ile Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 adına Müdürlüğünüze yazmış olduğumuz;

1-Balıkçı Barınaklarında Yapılan Su Ürünleri Avcılığı,
2-Ege Denizindeki Yer Yasakları,
3-Kültür ve Tabiat Varlıkları Adına Dalışa Yasak Alanlar

hakkında 2/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ ile 2/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ arasındaki farkın ortadan kaldırılması içerikli dilekçemizin, Müdürlüğünüzce Su Ürünleri İstişare Kurulu toplantısında değerlendirileceği belirtilmiş, ancak bu zamana kadar yanıt verilmemiştir. Konunun ele alınarak tarafımıza bilgi verilmesini bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir