Türkiye Kent Konseyleri Platformu “Ege ve Güney Marmara Çevre Komisyonu 2. Genel Kurul’u Yapıldı

Aydın Efeler, Bursa Nilüfer, Balıkesir Ayvalık, Denizli Pamukkale, İzmir Bornova, İzmir Buca, İzmir Büyükşehir, İzmir Çeşme, İzmir Gaziemir, İzmir Karabağlar, İzmir Karaburun, İzmir Karşıyaka, İzmir Konak, İzmir Narlıdere, İzmir Urla, İzmir, Foça, Muğla Milas Kent Konseyleri Temsilcilerinin katılımı ile 22 Aralık 2018 tarihinde Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde TKKP EGE VE MARMARA ÇEVRE KOMİSYONU 2. OLAĞAN GENEL KURULU yapıldı.

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz KARAYELLİ, Bornova Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayten Ayşen KAYA ile Bornova Belediye Başkanı Olgun ATİLLA’nın açılış konuşmalarının ardından Divan Seçimine Geçildi. Ali YANAR BAŞKAN (Urla Kent Konseyi ), Yasemin SAĞLAM (Konak Kent Konseyi) ve Orhan GÜRER de (Foça Kent Konseyi Bşk) Sekreterya görevlerini üstlendi.

Sonuç Bildirgesi’nin kaleme alınması Çalışma Grubu; Alper Yağlıdere (Konak Kent Konseyi Gn.Sekr) , Emre Karagöz (Bursa Nilüfer Temsilcisi) Ve Nursime Şanlı (Denizli Pamukkale Temsilcisi) olarak belirlenirken,

Yürütme tarafından hazırlanmış olan Çalışma Yönergesi Taslağının değerlendirilmesine ilişkin Yönerge Çalışma Komitesinde Hüsnü Dilli (Karaburun Temsilcisi), Arçağ Peşdanlı (Urla Kk Gn. Sekr.), Cüneyt Çağlayan (Karşıyaka Kk Çevre Çalışma Gr.) Görev Aldılar.

ÇEVRE SORUNLARINA GENEL BAKIŞ E. Helil İNAY KINAY (Çevre Müh .Odası İzmir şb. Bşk ve Bornova Kent Konseyi Y.K.Üyesi) ile ÇEVRE MÜCADELESİNİN HUKUKİ BOYUTU’nu da Av. Berna BABAOĞLU İzmir Barosu tarafından sunuldu.

Ardından sırasıyla Ayvalık, Çeşme, Karaburun, Aydın, Kuşadası ve Konak Kent Konseyi kendi ÇEVRE SORUNLARI ile ilgili sunumlarını paylaştılar. İzmir, Foça ve Milas ve Urla Kent Konseylerinin temsilcileri de paylaşımlarda bulundu.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Kent Konseyleri platformu 21.toplantısında alınan karar gereğince 1 Nisan 2017 tarihinde Ayvalık Kent Konseyi ev sahipliğinde yapılan toplantı ile kurulmuş Bölgesel Çevre Komisyonu olan TKKP Ege – Güney Marmara Çevre Komisyonu; çevre ve yaşam sorunlarının belirlenmesi, konuyla ilgili bilginin yönetimi, deneyimlerin paylaşımı ve çözüm yolları üretmek, çeşitli çalışmalar yapmak ve dayanışmak amacıyla kurulmuştur. TKKP Ege-Güney Marmara Çevre Komisyonu kuruluş toplantısında aldığı karar gereği 2 yıl için seçtiği Yürütme Kurulu Ayvalık Kent Konseyi, Bornova Kent Konseyi, Buca Kent Konseyi, Burhaniye Kent Konseyi, Karşıyaka Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi ve Urla Kent Konseyi temsilcilerinden oluşmuştur.

TKKP Ege – Güney Marmara Çevre Komisyonu çalışma amacını; bölgemiz öncelikli olmak üzere, ulusal ve uluslararası çevre sorunlarına duyarlı kalarak Anayasamızın
17 Ve 56. maddesinin devlete ve vatandaşlara yüklediği “Yaşam Hakkı ile çevreyi geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önlemek” görev ve ödevi doğrultusunda çalışmalar yaparak daha yaşanılabilir, temiz, sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmak, insanın ve diğer tüm yaşam formlarının yaşama haklarını demokratik yollardan savunmak için aşağıda tanımlanan faaliyetleri ortaklaştırmak olarak tanımlamış ve çalışmalarına başlamıştır.

Yürütme Kurulu tarafından TKKP Ege– Güney Marmara Çevre Komisyonu Yönerge taslağı hazırlanmış, yukarıda belirtilen hedef ve amaçlar doğrultusunda; bölgemizdeki çevre sorunlarının değerlendirilmesi, bilgi ve deneyimler paylaşılarak, daha yaşanılabilir bir çevre için çalışmalarımızın güçlendirilmesi amacı ile Genel Kurul örgütlenmesi için 22.12.2018 Cumartesi günü Bornova Kent Konseyi ev sahipliğinde 16 kent konseyi katılımı ile Bornova Meclis Salonunda 2. Genel Kurul gerçekleştirildi.

Katılımcı Kent Konseyleri tarafından yerelde yaşanan çevre sorunları (JES, RES, HES, GES, Taş Ocakları, Madenler, Nükleer, Gemi Sökümler, muhtelif atıklar, Balık Çiftlikleri, su, temiz hava mücadelesi, kent talanı, AVM’ler, özelleştirmeler, kentsel dönüşüm gibi) tüm sorunlara değinildi. Enerji tedariki yerel gereksinime göre, Enerji Üretim ve Enerji Tüketim kooperatifleri eliyle tanımlanmalı. Bu Kooperatiflerin kurulmasının önemi vurgulandı. Sağlıklı gıdanın özgürce üretilmesinin gerekliliğine işaret edildi. Gerçekleştirilen mücadeleler paylaşıldı. Çoğu sorunun ortak olduğu, görüldü. Mücadelelerin yerelden kopuk olması halinde, ortaklaştırılmamış mücadelelerin yetersiz ve eksik kaldığına işaret edildi.

Ülkemiz son 15 yılda ardı ardına gelen yasa, yönetmelik, sit derece değişiklikleri, plan kararları ile özelleştirmeyi ve özel girişimleri önceleyen, bilimsel şehircilik ilkelerinden, planlama ve kamuculuk esasından uzak düzenlemelerle yönetiliyor. Kent ve kırdaki müşterek alanlar sermaye birikimine dahil ediliyor ve özel mülkiyete dönüştürülüyor. Kentler, tarım alanları, kıyılar, ormanlar yapılaşmaya açılıyor, talan ediliyor, kamu arazileri sermayeye sunuluyor. Yanlış ve yetersiz kentleşme, sanayileşme ve ekonomi politikalarının yarattığı rant baskısı altında; yaşam alanlarımız, ormanlarımız, meralarımız, mutlak korunması gereken doğal sit alanlarımız, denizlerimiz yapılaşma ve yağmaya açılırken, diğer taraftan havamızın, suyumuzun, toprağımızın her geçen gün daha çok kirlendiği aşikardır.

Kentlerimizi, kırsalımızı, yaşam alanlarımızı korumak için devlet politikaları, mevzuatlar ve diğer hukuki düzenlemeler yetersiz kalmaktadır.Bu nedenle çevre hakkımız, yaşam hakkımız, sağlığımız için yerelde yürüttüğümüz mücadeleler ve Kent Konseylerinin çalışmaları çok anlam taşıyor. Ekoloji ve çevre mücadelesinin partisi yoktur ve bütün siyasi çıkarlardan uzak gerçekleştirilmelidir.

Çevre saldırısı tüm yaşam alanlarımıza yönelik olarak sürdürülüyor. Mücadelelerin büyümesi, örgütlenmesi çevre ve yaşam hakkımızın korunması ortak hedefimizdir. Ülkemizin ve kentlerimizin yönetimlerinin yaşam ve çevrenin korunmasına yönelik gerçekleşmesi için mücadelemizi artarak sürdüreceğiz. Doğa ve yaşam talanına yol açan her türlü girişimin karşısında duracağız. Hukuki, Bilimsel ve Toplumsal farkındalık artırma, mücadele etme konusunda karalıyız.

Biz bu platformda yer alan Kent Konseyleri olarak; çevre mücadelesinin, yaşam mücadelesi olduğundan hareketle, bu mücadeleyi büyütmeye, güçlendirmeye, bu süreçte başta halkımız olmak üzere bilim insanları, meslek odaları ve tüm bileşenler ile doğayı ve emeği fütursuzca sömürenlere karşı, tüm hukuksuzluklara, adaletsizliklere, eşitsizliklere karşı; YAŞAM ALANLARIMIZI koruma mücadelemizi sürdüreceğimizi açıklıyoruz.

Bir yandan yaşam alanlarımıza, öte yandan doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızı yok etmeye çalışanlara karşı; bizler gönüllüsü olduğumuz Kent Konseylerinde geleceğe sahip çıkanlar olarak toplumsal dayanışmayı ve mücadeleyi yükseltmek için çalıştığımızı, kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir