Sulak Alanlar Yaşasın !..

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü.
Sulak alanlar yeryüzünün en üretken ekosistemlerinin başında geliyor. Biyolojik çeşitliliği artıran, ekosistem hizmetleri sunan ve insanoğlunun yaşamsal ihtiyaçları için temel gereksinimlerini sağlayan sulak alanlar ülkemizde her geçen gün biraz daha azalıyor ve yok oluyor. Vahşi tarımsal sulama, tarım arazisi kazanmak için kurutma, kurutma ve imara açma gibi nedenlerle sulak alanları yok etmeye ve yeryüzünün ömründen çalmaya devam ediyoruz.
Ülkemizde birçok tehditle karşı karşıya olan sulak alanların korunması için tüm yetkili kurum ve kuruluşları 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü vesilesiyle yeniden sorumluluk almaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.
Karaburun Yarımadası’nın tek doğal gölü olan, pek çok kuş, memeli, sürüngen vb. türler için yaşam alanı olan İris Gölü yaklaşık 3 yıldır süren mücadelemiz ve başvurularımıza rağmen kısmen koruma altına alınmış olsa da henüz Mahalli ya da Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan tescili yapılmış değil. Tüm sulak alanlar gibi İris Gölü’ne de yaşam talep ediyoruz.