Sarpıncık’ta Mahkeme Kararının Uygulanmasını Bekliyoruz !..

İzmir 1.İdare Mahkemesi ;
İzmir ili, Karaburun ilçesi, Haseki ve Sarpıncık köylerinde Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan, SARPINCIK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİNE AİT, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARININ İPTALİNE KARAR VERMİŞTİ.

Karaburunlu bir kısım yurttaşın açmış olduğu davada; İzmir 1.İdare Mahkemesi, vermiş olduğu 24.02.2016 gün ve E: 2015/738 – K:2016/322 sayılı kararında;
“Proje sahasında halen devam eden inşaatların dayanağı olan imar planları hukuken geçersizdir. Yeni ve hukuken geçerli bir imar planı olmadan inşaatların devam etmesi hukuken imkansızdır ve aynı zamanda suç teşkil etmektedir” denmektedir.

Konu ile ilgili İDARİ DİLEKÇE ve KARAR 24.03.2016 , 30.03.2016 ve 18.04.2016 tarihlerinde Karaburun Kaymakamlığı’na iletilmiş ve daha fazla gecikmeye mahal verilmeksizin, İYUK 28/1 hükümlerine göre SARPINCIK RES PROJE SAHASINDAKİ FAALİYETLERİN DURDURULMASI, bu amaçla kolluk tarafından hazırlanacak olan durdurma/şantiye mühürleme tutanağının bir suretinin yurttaş davacılarına verilmesi talep edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir