Sarpıncık RES Projesi Davasında Mahkeme Bilirkişi İncelemesi 6 Temmuz Pazartesi Günü Sarpıncık’ta Yapılacak.

SARPINCIK RES PROJESİ DAVASINDA MAHKEME BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 6 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ SARPINCIK’TA YAPILACAK.

Karaburun Yurttaş Davalarının ilki T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine,  Sarpıncık RES Projesi “ÇED Olumlu” Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 26.02.2015’te açılmıştır.

59  Karaburunlunun davacı taraf olarak katıldığı  davaya, Sarpıncık RES Projesi sahibi Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd.Şti’de davalı yanında müdahil olarak katılmıştır.

Davalı taraf, biz davacıların menfaat ve hak ihlaline uğramadığımız gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddini, davalı müdahili ise, bilirkişi incelemesi yapılmadan davanın süre aşımı ve esastan reddini talep etmiştir.

İzmir 5.  İdare Mahkemesi keşif ve bilirkişi incelemesi kararı vermiş ve bilirkişi heyeti masrafları olan 6195 TL Karaburun yaşayanlarının ve Karaburun severlerin  gönüllü katkılarıyla toplanmış ve mahkemeye yatırılmıştır.

Mahkeme bilirkişi heyeti 06/07/2015 Pazartesi günü yerinde incelemede bulunmak üzere Proje alanına gelecektir.

Karaburunluların,  doğasını, sağlıklı çevrede yaşama hakkını, yaşam alanlarını ve geleceğini korumak için  açtığı bu dava, tüm Karaburunluların davasıdır. Davamızı Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları 34 avukatla gönüllü olarak yürütmektedir.

Tüm davacılar ile Yarımadanın RES işgaline karşı çıkan herkesin Sarpıncık’ta bilirkişi inceleme yerinde bulunmaları yaşamsal önem taşımaktadır.

6 Temmuz Pazartesi günü keşif alanına gitmek üzere Saat: 10:30’da Nergis Kahve’de buluşuyoruz.

YAŞASIN DAYANIŞMA
KARABURUN’A  İYİ  BAK

30163502_29870duyuru1-300x225

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir