“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi

“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi

“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi

“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi

“Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi

Sarpıncık Köyü Muhtarlığı adına İzmir Kalkınma Ajansı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programına sunulan ve onaylanan “Sarpıncık Köyü Sabun Atölyesi” Projesi (Mimas’ın Zeytinlerinden Karaburun’un Sabunlarına) Temmuz 2011’de başlamıştır. Sarpıncık Köyünde uygulanan ve 12 ay sürecek projeye  35 katılımcı başvurmuştur.

Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 ve Yaşar Üniversitesi tarafından hazırlanan projede, Proje Koordinatörlüğü Zerrin Özirs Öztan, Proje Danışmanlığı Yaşar Üniversitesi’nden Ayselin Gözde Yıldız tarafından yürütülmektedir. Sabun Yapımı Eğitimleri ise Ergun Okur tarafından verilmiştir.

Proje Ortakları:

Karaburun Köylere Hizmet Götürme Birliği; Birlik %10’luk Eş Finansman desteği sağlamıştır.

Yaşar Üniversitesi; Eğitimler konusunda İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Programı, Film Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Bölümü ile projenin faaliyetlerine teknik ve bilimsel destek sağlamış ve projenin yönetiminde de AB Merkezi ile danışmanlık ve idari-teknik destek imkânı sunmuştur. Ayrıca, Projenin yaygınlaştırılmasında kullanılacak olan Web Sayfası Bilgi İşlem Merkezi ve projenin yerel basında yer alması Medya Merkezi desteği ile sağlanacaktır.

Proje İştirakçileri;

Karaburun Belediyesi; Projenin hazırlanma aşamasından itibaren her türlü desteği sağlayan Karaburun Belediyesi, projenin görünürlüğünde ve proje ile faydalanıcıların buluşturulmasında etkin rol almıştır. Belediye farklı köylerden ve Karaburun Merkez’den Sarpıncık Köyü’nde yürütülen eğitimlere katılan katılımcıların ulaşımını ücretsiz olarak sağlamıştır. Ayrıca, deneme üretimi yapılan ürünlerin Karaburun merkezdeki Belediyeye ait binada sergilenmesi ve turizm fuarlarında tanıtımının yapılması konularında Belediye projeye destek sağlayacaktır.

Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği; Projenin hedef kitlesine ulaşması ve yaygınlaştırılmasında katkı sağlamıştır.

Karaburun Yarımadası YG-21; Gündem 21, kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen “sürdürülebilir gelişme” kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem planıdır. Dolayısıyla Karaburun Yarımadası’ndaki bu oluşumun projeye katkısı son derece önemli olmuştur. Projenin hazırlanması, tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri dışında eğitimlerin hedef kitleye ulaşması, izleme ve değerlendirme ana faaliyet başlıkları altında projeye destek olan kurum, projenin yerel işbirliklerine de katkı sağlamıştır.

Projenin Amaçları:

· Karaburun’da tarım dışı istihdam olanakları ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesini desteklemek ve yerel kalınmaya katkıda bulunmak,

· Karaburun’a has doğal ürünlerin ambalajlama, depolama, paketleme, e-ticaret ve pazarlama uygulamalarına öncülük ederek, ürünlerin tanıtımına ve markalaşma sürecine katkıda bulunmak,

· Bölgede işsizlikle karşı karşıya olan genç nüfusun göçünü önlemek ve kadın istihdamına katkıda bulunmak,

· Bölgeye özgü doğal ürünlerin kullanılmasıyla (zeytinyağı, nergis, defne vb.) Sarpıncık Köyü’nde atıl halde bulunan sabun atölyesini işler hale getirmek,

· Ekolojik ve yöreye has aromalarla üretilen sabunlar ile Karaburun’a bir marka kazandırmak,

· Karaburun’daki köyler arasında işbirliğini ve yerel kaynakların kullanımını ile yeni işbirliklerini sağlamak,

· Yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açık bir uğrak alanı oluşturmak,

· Üniversitenin katılımı ile mevcut çalışmalara bilimsel bir boyut kazandırırken, üniversite öğrencilerine okudukları bölümle ilgili olarak bir projede görev alma fırsatını tanımak,

Proje çalışma alanı olarak seçilen Sarpıncık Köyü, Karaburun’un batı köylerindendir. Doğal çekiciliğine rağmen turizm geliri sağlayamamış sosyal ve ekonomik gereksinimleri olan Sarpıncık Köyünde geçmiş yıllarda köy kalkınması için yapılmış kamuya ait bir tarımsal soğuk hava deposu ve projede söz konusu olan sabun atölyesi yıllardır işlevsiz kalmıştır. Projeyle, atıl bir işliğin faaliyete geçirilerek Sarpıncık Köyünden ve civar köylerden işsiz gençlere istihdam olanağı sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca Turistik bir ürün yaratılarak, yerel ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında eski sabun atölyesi yeniden restore edilmiş, kullanılır duruma getirilmiş ayrıca sabun yapımında kullanılması gereken yeni makine ve ekipmanlar alınarak üretim parkuru tamamlanmıştır.

Proje ile 10 faydalanıcı usta eğitimi almış, sabun yapımı konusunda iş güvenliği ve sağlığı da dahil olmak üzere tüm üretim süreçlerinde bilgilendirilmiştir. Proje ile 35 kişi ise sabun yapımı, paketleme ve pazarlama eğitimi almıştır.

Proje kapsamında Atölye’de eğitimler sonucunda ilk deneme üretimi yapılmış ve başarı sağlanmıştır. Elde edilen ürünler tanıtım amaçlı değerlendirilecektir. Sarpıncık Sabun Atölyesi’nin resmi açılışının Nisan 2012’de yapılması hedeflenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir