Salman Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali projesi ÇED başvuru dosyası incelenerek görüşlerimiz ilgili kurumlarla paylaşıldı

ÖRES Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Salman Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali projesi ÇED başvuru dosyası incelenerek görüşlerimiz ilgili kurumlarla (İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Md/ Koruma ve İzleme Daire Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Doğal Miras Alanları Şb Md, Karaburun Kaymakamlığı, Karaburun Belediyesi, İBŞB Çevre Koruma ve Kontrol Şb Md) paylaşılmış, proje ile ilgili ÇED sürecinin durdurulması ve projenin reddedilmesi talep edilmiştir.

Resmi yazımıza aşağıdaki lingten ulaşabilirsiniz:

https://docs.google.com/document/d/1X4I2a8eWqzH1iix_th5kvpS36BfxaPMJ/edit