Salman Rüzgar Enerji Santrali” 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu Onaylandı

İzmir İli, Karaburun İlçesi, Sarpıncık Mahallesi, “Salman Rüzgar Enerji Santrali” 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu Bakanlık Makamının 19.04.2017 tarih ve 4358 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu Koruma Amaçlı İlave İmar Planları ve Plan Açıklama Raporu 3194 sayılı “İmar Kanunu” uyarınca 26.05.2017-26.06.2017 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İzmir adresinde 2. Kat Tabiat Varlıklarını Koruma 1 Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesine dair işbu tutanak tarafımızca 3 nüsha olarak düzenlenmiştir.

ASKI TARİHİ

26.05.2017

– 1/1000 UİP (K16-C-08-D-3-A) (K16-C-08-D-3-B) (K16-C-08-D-3-C) (K16-C-08-D-3-D) (K16-C-13-A-1-C) 

(K16-C-13-A-2-A) (K16-C-13-A-2-B) (K16-C-13-A-2-C) (K16-C-13-A-2-D) (K16-C-13-A-3-A) (K16-C-13-A-3-B) 

(K16-C-13-A-3-C) (K16-C-13-A-3-D)

– 1/5000 NİP (K16-C-08-D) (K16-C-13-A)

– Koruma Amaçlı İmar Planı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir