RES’çilere Bir Darbe de Danıştay’dan

KARABURUN’UN RES’LERE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR, BİR KARAR DA DANIŞTAY’DAN GELDİ

Lodos A.Ş.’ne ait “Karaburun RES Projesi” için Karaburun Yarımadası’nın %61’ini kapsayan bir alanda, 2005 yılında verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararıyla ve EPDK‘nın bu karara dayanarak 2011 yılında verdiği üretim lisansıyla 120 Mwe/120 Mwm kapasiteli 50 türbinin kurulumuna izin verilmişti.
EPDK 2013 yılı Kasım ayında, yine 2005 yılında verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak, 47 ilave türbinlik kapasite artışı için firmanın üretim lisansını tadil etmişti.
“ÇED Gerekli Değildir” kararının yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi istemiyle İzmir Valiliği’ne açılan, Karaburun Kent Konseyi’nin de müdahil olduğu davada İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin süre aşımı gerekçesiyle verdiği red kararı için temyiz başvurusu yapılmıştı.

Danıştay 14. Dairesi, davanın süre aşımı nedeniyle reddi yönünden verilen Mahkeme Kararının “bozulmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine ve dosyanın karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına” 28/05/2015 tarihinde oy çokluğuyla karar vermiştir. Şimdi, Karaburun RES Projesi “ÇED Gerekli Değildir” kararının yürütmesinin durdurularak iptali istemiyle açılan dava esastan görüşülecek.

Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı 2. dava, Karaburun RES Projesi’nin üretim lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle EPDK aleyhine açılmış, yargı oybirliğiyle önce yürütmenin durdurulmasına ardından yine oybirliğiyle üretim lisansının iptaline karar vermişti.

Bunun üzerine, EPDK, 2011 yılında verdiği üretim lisansıyla zaten kurulmuş olan Karaburun RES’in 50 türbini için 11/06/2015 tarihinde yeni bir üretim lisansı vermiştir !
Karaburun RES Projesi’nin “ÇED Gerekli Değildir” kararı yargı aşamasındayken, 47 türbinlik kapasite artışı için T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yine aynı alanda, yine Yarımada’nın %61’ini kapsayacak biçimde ve yangından mal kaçırırcasına yeni bir ÇED süreci başlatılmıştır.

Bu yeni ÇED süreci kapsamında, 14/07/2015 tarihinde Yaylaköy’de yapılacağı duyurulan “Halkın Katılımı Toplantısı” Karaburunlular’ın itirazı ve güçlü protestolarıyla yaptırılmamış, Toplantının yapılmadığına ilişkin Tutanak, İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Zeynep Altıok, Karaburun Belediye Başkanı, Karaburun Kent Konseyi Başkanı ve Karaburun Yurttaş davacıları tarafından da imzalanmıştı.

ÇED Dosyası, 31/08/2015 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nda görüşülecek. Karaburun RES Projesi’nin, Yaylaköy’ü çepeçevre sararak, Bozköy,Tepeboz Köyleri sırtlarına konuşlandırılan 50 türbinin negatif etkilerinin Yarımada’nın %61’ine yayılmasına izin vermek bu hasas/nadir coğrafyanın geri dönüşsüz biçimde tahrip edilmesine, bölgenin kırsal kalkınma olanaklarının ortadan kaldırılmasına, halkın geçim kaynaklarının yok edilmesine ve sağlıklı ortamda yaşam hakkının elinden alınmasına izin vermek anlamına gelecektir. İtiraz gerekçelerimiz ve ÇED başvurusunun reddi talebimiz ilgi Bakanlıklara gönderilmiştir.
Karaburun Yarımadası’nda RES’lere verilen izinlerin kapladığı toplam alan, Ege Denizi kıyılarının denizden en hızlı yükselen Akdağ/Bozdağ kütlesi çıkarıldığında, Yarımada’nın neredeyse tamamına ulaşmaktadır. Bu yıkımın önüne geçmek için her türlü demokratik, yasal mücadelemizi ulusal ve ulusal platformlarda sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

HES’lere peynir ekmek gibi verilen izinlerin Karadeniz’de yaptığı tahribat, doğayı, yerel yaşamı düşünmeden verilen RES izinleriyle Ege’de yaşanacak. Bu uygulamaların adı “temiz enerji” değil talan ve yağmadır. Bu bir insanlık suçudur.

KARADENİZ İNSANININ, DOĞASININ, YABAN HAYATININ ACISINI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ.

KARABURUN KENT KONSEYİ-KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir