RES GES YETER ARTIK KES

KARABURUN’DA DOĞA KATLİAMI DEVAM EDİYOR
Karaburun Yaylaköy – Pirenli Dağı, Kurkaya Tepe, Yayla Düzü, Değirmentepe, Çataltepe, Mınıslı Mevkii sınırları içerisinde, LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan KARABURUN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ YARDIMCI KAYNAK GES PROJESİ ne ÇED Olumlu Raporu verildi. Çevre Şehrcilik ve İklim değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü sitesindeki duyuru da “Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ Kararı verilmiş olup; İZMİR Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir.” denilmekte. Bu tamamen yanlıştır, Halkın Proje ile ilgili görüşü alınmamıştır. 21.04.2022 günü Yaylaköy de yapılacağı bildirilen ÇED Halkın Bilgilendirme toplantısı Karaburun Yarımadası’nda yaşayan halkın yoğun protestoları sonucunda yaptırılmamıştır. Bakanlık yetkilileri, toplantının yapılacağı bildirilen mahali tutanak tutmadan terketmişler ve daha sonra belirtilen mahal dışında düzmece bir tutanak tutulmuştur.
Karaburun halkı düzenlenen düzmece tutanağa itiraz etmiş, düzeltilmesini halkın gerçek talebini

HALKIN PROJEYİ İSTEMEDİĞİ’NİN tutanak altına alınmasını istemiştir. O gün yapılan yaşam alanı savunmasında Milletvekilleri Sayın Kani BEKO, Sayın Tacettin BAYIR, Karaburun Belediye Başkanı Sayın İlkay GİRGİN ERDOĞAN da bulunmuş Karaburun yaşayanları olarak tepkilerini dile getirmişlerdi. Yapılan usulsüz uygulama tutanak altına alınmış, ilgili kurumlara itirazlar yapılmıştı.
Tüm bunlara karşın bakanlık, seçim sürecinde işi oldu bittiye getirerek ÇED Olumlu Kararı verildiğini yayınlamıştır.

 

Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren 

yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir bakanlık Karaburun Belediyesi nden görüşünü bildirmesini istemiştir.
Karaburun Belediye Başkanımız Sayın İlkay GİRGİN ERDOĞAN her zamanki tavrıyla Karaburun’un, Doğa’nın yanında tavrını göstermektedir. Bakanlığa Olumsuz Görüş bildirilecektir.
Karaburun Kent Konseyi olarak başından beri yapılmak istenilen doğa katliamının takipçisiyiz.
2022 Aralık ayında EPDK projenin uygulanmak istenilen alanı “kuru marijinal tarım arazisi” ilan ederek, mülkiyeti Maliyeye ait olan ve kiralama yolu ile zeytin yetiştiriciliği yapılan arazinin irtifa hakkını yıllardır (2007 den bu yana – 150 yıllık kiralama) zeytincilik yapan yöre insanının elinden “kamu yararı” gerekçesi ile alarak irtifa hakkını Lodos Enerji Şirketine GES Projesi için vermiştir.
Projenin uygulanacağı alanda 30.000 adet zeytin ağacı yok edilecek, köylünün meraları yok olacak, doğal denge yok olacaktır
Yaylaköy yaşayan Mustafa ŞENBAHAR EPDK kararına ve ÇED olumlu raporuna karşı dava açmış bulunmakta.
Karaburun Kent Konseyi olarak, Yaşam Alanımızı Savunması’nda yapılan talana karşı durarak Karaburun Halkının hakkını aramaya kararlıyız. Karaburun Belediye Başkanımız Sayın İlkay GİRGİN ERDOĞAN ile yaptığımız görüşmelerde gerekli hukuki mücadelenin başlatılması kararı alındı. Hukuk mücadelemizin tüm masraflarını Karaburun Belediyemiz üstlenecek.
Hakkımızı hukuk yoluyla aradığımız gibi yaşam alanı savunmamızı tüm mecralarda gerçekleştireceğiz. Karaburun Yarımadası’nda yaşayan yurttaşlarımızı, tüm STK ve Siyasi Parti temsilciliklerini, her zaman yanımızda olan İzmir Kent Konseylerini, Paydaşlarımızı,
Doğa Katliamına Karşı Durmaya Çağırıyoruz.
RÜZGAR YAŞAMDAN YANA ESSİN
RES GES YETER ARTIK KES