Parlak’ta Öres Elektrik Üretim A.Ş’nin GES Projesi halkın görüşüne sunulacak!..

ÖÇKB ilan edilen Yarımadada yatırımlar hız kesmeden devam ediyor!..
Parlak Mahallesi, 116 Ada 325 Parsel Mevkii’nde Öres Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “27,5 MWm /23,75 MWe Salman Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Projesinin ÇED sürecine Halkın Katılımı toplantısı, 09/05/2022 tarihinde Saat: 11:30’da Parlak Mahallesi Köy Kahvesinde yapılacak.

İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Web sayfasında ve 26.04.2022 tarihinde yapılan duyuruda;
Karaburun İlçesi, Parlak Mahallesi, 116 Ada 325 Parsel Mevkii’nde Öres Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “27,5 MWm /23,75 MWe Salman Rüzgar Enerji Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (Yardımcı Kaynak GES Kapasitesi: 23,7497 MWm/23,7497 MWe, Toplam Tesis Kapasitesi: 51,2497 MWm/23,75 MWe)” projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyasına ilişkin ÇED süreci başlatılmış olup, Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 09/05/2022 tarihinde saat: 11:30’da Karaburun İlçesi, Parlak Mahallesinde yer alan Parlak Mahallesi Köy Kahvesinde (Koşullara bağlı olarak Parlak Köy Kahvesi önünde yer alan meydanda) halkın katılımı toplantısı yapılacaktır” denilmektedir.
Ne olmuştu ?
17 Mart 2022’de saat 13.00’da Parlak Köyü Köy Kahvesi’nde, Öres Elektrik Üretim AŞ. Tarafından Kentsel Sit Statüsüyle koruma altındaki Sazak Köyü’ne bitişik, aynı zamanda mera vasfındaki 116 Ada 325 Parsel’e kurulması planlanan 30 hektarlık merayı ve bitki örtüsünü yok edecek Güneş Enerji Santrali için ÇED halkın katılımı toplantısı firma yetkililerinin toplantı saatinde, toplantı yerinde bulunmamaları sebebiyle yapılamamıştı. Firma yetkililerinin toplantı alanına gelmemesi üzerine Parlak Köyü Halkı ve Karaburunlu yurttaşlar, firma yetkililerinin halkın katılımı toplantısını düzenlemek üzere belirtilen saatte ve belirtilen yerde bulunmadıklarını ve toplantının yapılamadığını imzalı tutanak ile kayıt altına almışlardı.