Parlak’ta GES Projesi “Halkı Bilgilendirme” toplantısı yapılamadı !…

KARABURUN’DA TALANIN YENİ ADI; ‘’BİRLEŞİK ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ’’
Parlak Mahallesi’nde, Öres Elektrik Üretim AŞ. Tarafından Kentsel Sit Statüsüyle koruma altındaki Sazak Köyü’ne bitişik, aynı zamanda mera vasfındaki 116 Ada 325 Parsel’e kurulması planlanan 30 hektarlık merayı ve bitki örtüsünü yok edecek Güneş Enerji Santrali (GES) için ÇED halkın katılımı toplantısı 09/05/2022 tarihinde saat: 11:30’da Parlak Mahallesi Köy Kahvesinde yapılamadı !..
T.C Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından tutulan tutanakta; “Bölgede yoğun RES projelerinin olduğu GES projeleri ile kalan mera alanlarının da yok olacağı, faaliyetin istenmediği protestolarla yoğun bir şekilde dile getirilerek, halk bilgilenmek istemediği için toplantı alanında düzenlenen tutanakla alandan ayrılındı” denildi.
Karaburun Yarımadası yaşayanları, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Muhtarlar, Karaburun Kent Konseyi, Egeçep, Siyasi Parti Temsilcileri ve STK’lar Öres Elektrik A.Ş’nin GES projesine “HAYIR” dedi.
Parlak’ta “Sözde Halkın Katılımı” toplantısı öncesi; Karaburun’a İyi Bak, Kulak Ver, Yaşat, Bunun Adı Temiz Enerji Değil Talan, ÖÇKA Ya Rağmen Bu Ne İştir, Meramıza Dokunma, Küresel Karbon Pazarı’na Hayır, Herkese Yeter Dünya Hırsa, Ranta Hayır, pankartları taşındı.
Parlak’ta Karaburun Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada;
“Öres Elektrik’in GES projesinin “Halkı Bilgilendirme” toplantısı için buradayız. Yarımadalılar olarak Karaburun Yarımadası’nı talan eden yatırımların “Halkı Bilgilendirme” toplantılarına bugüne kadar katılmadık. Bugünde katılmıyoruz. Talanın dinleyicisi olmak, istemiyoruz.
Yarımadadaki yatırım başvurularına yönelik itirazlarımızı ilgili kurumlara iletmemize rağmen, onlarca açtığımız davaya rağmen gelinen durum ortada. Bir de bu bölge için 2019 yılında ÖÇKB ilan edildi. Hala firmalardan proje başvuruları alınıyor. Neye dayanarak?
Yarımadayı ÖÇKB ilan ederken amaç korumak mıydı? Yoksa yok etmek mi? Hangisi ?
Parlak Mahallesi sınırları içinde yapılması planlanan ÖRES Elektrik’in GES proje alanında; Uluslararası ve ulusal ölçekte koruma altına alınan bitki, sürüngen, memeli ve kuş türleri mevcut. Tüm bu canlı türleri zarar görecek.
2019 yılında kentsel sit ilan edilen Sazak Köyü GES ve Öres’in RES projesi bağlantı yolları üzerinde. RES türbinlerinin bozduğu silüet, şimdi GES projesiyle kültürel mirasa zarar verecek.
Karaburun yüzölçümünün %89’u 7 proje sahası olarak RES firmalarına tahsisli. RES türbinleri, toplam yüzölçümü 484 km2 olan yarımada üzerinde yaklaşık 430 km2 ‘lik bir alana yayılmış durumda ve mevcutta 140 RES türbini bulunmakta. Mevcut RES’ler için açılan yollar orman, kadimden beri kullanılan ve tescilli mera alanları, tarım alanları ve doğal koruma alanı üzerinde.
2018 yılı Karaburun Milli Emlak Şefliği verilerine göre Parlak köyünde toplam 753 hektar tarım ve mera alanı zeytinlik faaliyetleri için (ağaçlandırma) tahsis edilmiş durumda. Şimdi bu alanlar RES ve GES projelerinin kullanımına açılacak.
Bilimsel araştırmalara da konu olan GES’lerin yer seçiminde çevresel etkiler ön plana çıkıyor. Parlak’ta kurulması planlanan GES projesi; Verimli meralar ve çayırlık alanlar üzerinde, flora ve fauna açısından önemli biyolojik çeşitliliğe sahip ve ekosistem açısından hassas bölgeler içinde yer alıyor. Hepsinden önemlisi bölge ÖÇKB sınırları içinde.
Uygulaması çok yeni olan ‘Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesis Alanı’ önerileri bütüncül düşünülmemektedir. Bu yatırım önerileri, Parçacı Enerji yatırım kararlarıyla Karaburun ekolojisi üzerinde kümülatif etkisi öngörülemeyen ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacaktır.
Karaburun – Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ilişkin karasal ve denizel biyoçeşitlilik araştırma çalışmaları devam ederken alanda yeni enerji yatırımların önerilmesi yok oluşun başlangıcıdır..
Yarımada’da yatırım yağması, bölgede yaşayan insanları göçe zorlamaktadır. Doğası talan edilen, yaşam alanları daraltılan halk ağır insan hakları ihlalleri ile karşı karşıyadır.
T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na soruyoruz; Karaburun’u neden ÖÇKA ilan ettiniz? Karasal Alan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesini neden yürütüyorsunuz? Bir yandan bu araştırmalar yürütülürken diğer yandan tespit ettiğiniz tüm bu bitkilerin, canlıların, ekosistemlerin yok olmasına neden olacak RES, GES gibi yatırımlara neden izin veriyorsunuz? denildi.
Yarımada’dan elinizi çekin !..
KARABURUN KENT KONSEYİ