ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ HAKKINDA SON DURUM

 

21-09-2022 Çarşamba günü Karaburun Kaymakamlığı’nda, il çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığından gelen yetkililerle yapılan ÖÇKB itirazları değerlendirme toplantısı sonucunda;
* İlde toplanan dilekçelerin bakanlığa gönderileceği,
* Değerlendirmenin ~3-5 ay alabileceği,
* Süreci hızlandırmak ve derdimizi daha iyi anlatabilmek üzere Ankara’ya bir temsil heyetinin gitmesinin yerinde olacağı,
* Bakanlığın itirazları kabul ettiği takdirde planın düzeltilmiş haliyle tekrar askıya çıkacağı ve bu süreçte dahi tekrar itirazın mümkün olabileceği ama değerlendirmenin tamamen bakanlık yetkisinde olduğu,
görüşülmüştür. İtiraz sahiplerinin, bu süreç işlerken beklemekten başka yapacağı birşey yoktur. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

ÖÇKB nedir?
Özel Çevre Koruma Bölgeleri ülke ve dünya için ekolojik önemi bulunan alanlardaki kirlenmeleri ve bozulmaları düzeltmek, biyolojik çeşitliliği ve canlıları korumak ve emniyet altına almak için bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esaslarının belirlendiği yerler olarak tanımlanıyor.
Dolayısıyla günlük konuşmalarda geçen ÖÇK kalkacak gibi bir söylem doğru değildir. Yapılacak düzenlemelerle sürecek, bölgenin niteliğini belirleyen bir tanımlamadır