ÖÇKB İlan Edilen Karaburun Yarımadası’nda Ekolojik Tahribata Bakanlık İzin Veriyor

ÖÇKB İLAN EDİLMİŞ OLAN KARABURUN YARIMADASI’NDA EKOLOJİK TAHRİBATA BAKANLIK İZİN VERİYOR

Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ilgili olarak 19. 06. 2019 tarih ve 1040 sayılı dilekçemizle yaptığımız görüş ve itirazımız, T.C Çevre ve Şehircilik BakanlığıTabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir.

Söz konusu GES, ÖÇKB ilan edilen alanda olup, İris Gölü ile Küçükbahçe ’ye su sağlayan gölet arasındadır. Bir kenarından da, konut alanları ile komşudur. Elektrik Mühendisleri odası yayınlarına göre; Kapladıkları geniş alanlar nedeniyle Güneş Enerjisi Santralleri, çevrelerinde yoğun bir ışık yansıması yaratmakta ve ısıl dengenin bozulmasına neden olmaktadırlar. Yapılan ölçümlerle bu etkiler sonucu kuşların ve böceklerin öldüğü ve kuş göç hareketlerinin olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir.
ÖÇKB ilanı ile ilgili T.C Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karaburun Yarımadası’nda tüm imar faaliyetleri durdurulmuştur. ÖÇKB Yönetim Planı yapım aşamasında, doğal varlıklarla ilgili, rezerv bölgesi, hassas bölge, yarı hassas bölge tespitleri, gerekli alan çalışması sonucu saptanıp, ancak ondan sonra imar ile ilgili düzenlemeler yapılması gerekirken, imar ile ilgili kısıtlamalar sadece belediye imar alanları için uygulanır hale gelmiştir.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kısıtlamaların; Yarımada’da talan boyutlarında süren başta RES yatırımları olmak üzere, ne Küçükbahçe’deki GES projesi için ne de daha önce Manisa- Alaşehir’de, başta Germencik olmak üzere Aydın İlinde ve Denizli’de çevreyle ilgili ağır tahribat yaratan JES’lerin ilk adımı olan Karaburun/Eğlenhoca JES Arama ihalesine yol vererek, sadece yatırımcı için geçerli olmadığını ilan etmiştir. Bakanlık, daha önce de Yurttaş davaları sonucu alınan mahkeme kararları ve onların dayandığı bilirkişi raporlarının, “çevreyle ilgili zarara yol açacağını” vurgulayarak iptal ettiği RES ÇED süreçlerini, neredeyse aynı dosyaları tekrar tekrar onaylayarak, çevrenin ve yaşam hakkının yanında durmamıştır.

Küçükbahçe Mahallesinde 300.000 m2 lik bir alanda kurulması planlanan 567 /572 parsellere ilişkin Güneş Enerjisi Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararının kesinleşmesi ve söz konusu planla ilgili olarak uygulamaların yapılabileceği kararının ironik yönü , Bakanlık Kararı’nın Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından alınmasıdır. Söz konusu Genel Müdürlüğün imzası ile oluşturulup gerekli kurumlar, genel müdürlükler ve Bakanlıkların onayı sonucu sunulduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanan “Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Teklif Raporu”, Genel Müdürlüğün bugünkü kararı ile büyük çelişki içindedir.

ÖÇKB raporunda dendiği gibi Karaburun Yarımadası;
“Binlerce yıllık bir birikimin mirası olan doğal yapısı, zengin flora-faunası, sosyokültürel dokusu ile söz konusu sahip olduğu varlıkların bütüncül bir anlayışla değerlendirilerek korunması ve ekosistemle uyumlu sürdürülebilir bir kalkınma stratejisinin hedeflenmesinin zorunlu olduğu nadir yerlerden olup; alan, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve dolayısıyla Deniz ve Kıyı Koruma Alanı olmanın gerekliliklerine sahiptir.”

Ekolojik değeri devlet belgesi olarak tescillenmiş olan Karaburun Yarımadası’nın, bu değerli doğa hazinelerini yok edecek bir biçimde talancı sermaye yatırımlarına bırakılmasını Yarımada’da yaşayanlar olarak kabul etmiyoruz.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Karaburun Yarımadası ve Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı ihale sürecini hızla başlatıp, sonlandırmaya ve Bölgenin çok değerli Ekolojik dengelerini bozacak hatalı adımlarından vazgeçmeye çağırıyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir