Nergis Çiçekçiliği Projesi

Nergis Çiçekçiliği Projesi

Nergis Çiçekçiliği Projesi

Nergis Çiçekçiliği Projesi

Mordoğan ve Karaburun yöresinde yapılan incelemeler, gözlemler, görüşmeler sonucunda yörede nergis tarımını sona erdiren iki tarımsal zararlı ile tarımla uğraşan nüfusun azalması gibi sosyal bir nedenin olduğu saptanmıştır. Projenin amacına uygun olarak yörede nergis tarımının yeniden canlandırılması ve sürdürülebilir tarım anlayışıyla yapılabilmesi yönünde sorunları çözücü bir araştırma ve eğitim çalışması başlatılmıştır.

Eğitim çalışmaları Mayıs 2005 tarihinde başlatılmış, bütün yıl boyu periyodik olarak teknik ekipçe gerçekleştirilmiştir.

Nergiste sorun olan zararlılar nematod ve nergis soğan sinekleridir. Bu zararlılara karşı uygulanacak en önemli mücadele dikim öncesi soğanların sıcak suda (43.5ºC) bekletilmesidir.

Bu uygulama için yaklaşık olarak 8-10 bin soğan kapasiteli 1 tonluk sıcak su tankı tasarlanarak yapılmıştır. Sıcak su tankı iki adet resistans, kondoktör ve termostattan meydana gelen ısıtıcı bir düzen ile su devrini yapacak bir devri daim motoruna sahiptir.

Ağustos ayının ikinci yarısında yöreden temin edilen deneme soğanları ile birlikte eğitime katılan üreticilerin soğanları Mordoğan Belediyesince hazırlanan platformda önce fiziksel olarak seçilme ve boylama işlemine tabii tutulmuş daha sonra ise sıcak su uygulamasına alınmıştır. Soğanlara sıcak su uygulaması 4 saat süreyle gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama ile soğan içinde ve dışında bulunan sinek larvaları ve nematodlar imha edilmektedir.

Sıcak sudan çıkan soğanlar açık alanda temiz bir yüzeye serilerek kurutulmuştur.

Yörede genel olarak gözlenen diğer problem ise tarımla uğraşan nüfusun azalması, yaşlanmasıdır. Bu nedenle işlerin daha hızlı, kolay ve tekniğine uygun olarak yapılabilmesi amacı ile nergis dikim makinası planlanmıştır. Bu makina dört sıralı dikim yapabilecek, dikim sonrasında yüksek tavalar oluşturacak şekilde tasarlanmış ve Ödemiş’te tarım makinaları yapan bir işletmede tarafımızdan çizilen plana göre imal edilmiştir.

Yörede yapılan yanlış işlerden birisi de soğanların uzun yıllar sökülmemesi ve söküm işleminin hatalı yapılmasıdır. Bu nedenle soğan söküm makinası planlanmış, aynı firmada imal edilmiştir.

Deneme tarlasında soğan dikim işlemi 9 Eylül’de gerçekleştirilmiş, eğitim alan kursiyerler yanında yörenin ileri gelen kişileri, halk, diğer üreticiler, ilgi duyan tüm kişiler deneme alanında dikim işlemini izlemiş, proje hakkında bilgilendirilmiştir. Tarımda, tarla günü olarak adlandırdığımız bu işlem bir şölen havasında geçmiştir.

Dikim işleminden sonra deneme alanı ve diğer kursiyerlerin tarlaları düzenli olarak incelenmiş, gelişmeler kaydedilmiş, önerilerde bulunulmuş, eğitim çalışmaları yapılmıştır. Aralık-Ocak aylarında çiçek hasadı gerçekleştirilmiş, incelemeler bu dönemden günümüze kadar devam etmiştir.

Projede amaçlanan hedeflere ulaşıldığı görülmektedir.

Deneme alanı ve kursiyer bahçelerinde söz konusu zararlılardan sari, sağlıklı bir üretim gerçekleştirilmiştir. Yörede nergis tarımına karşı ilgi tekrar canlandırılmıştır. Önümüzdeki yıldan itibaren üretimin artması beklenmektedir.

Ancak;

Eğer, yöre yine kendi haline bırakılır ise yaratılan bu canlanma süreci aksayabilir

Yapılan bu çalışma Mordoğan yöresinde yeni dikimlerin sağlıklı olmasını sağlamaya yöneliktir. Karaburun yöresinde üretimin devam ettiği bahçelerde çözülmesi gereken problemler vardır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle nergis yetiştiriciliğinin yeni projelerle desteklenmesi gerekmektedir.

Prof Dr. Ercan ÖZZAMBAK

Ege Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Proje Teknik Koordinatörü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir