Karaburun Yerel Fok Komitesi, Mordoğan Ayıbalığı Mevkii’ndeki İşletme ve Su üstü Sporları İstemi Hk. Kurumlara Yazı Gönderdi..


Mordoğan Ayıbalığı Bölgesinde bulunan Seal Beach adlı turizm işletmesinin uygulamak istediği su üstü sporlarına  yönelik Karaburun Yerel Fok Komitesi tüm ilgili birimlerle ( Karaburun Kaymakamlığı Çevre Koruma Ünitesi, Mordoğan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu SAD/AFAG ve Seal Beach yetkilileri ) görüşmüştür. SAD/AFAG’a ait görüş ilişiktedir (EK:1).

Ulusal Mevzuat ve Uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan Akdeniz Fokları açısından önemli bir habitat olan Ayıbalığı Bölgesindeki üreme mağarası çevresinde yapılacak su üstü sporlarının koruma alanı kriterleriyle örtüşmesi açısından;

1-   T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sirkülerinde yer alan Ardıç Burnu ve Ziraat Kampı arasında su ürünleri avcılığına kapalı olan bu alan içinde yürütülecek su üstü sporlarının olumsuz etki yaratmaması için, ekte’ki krokide de belirtildiği biçimiyle Seal Beach işletmesinin özellikle jet ski vb. su üstü aktivitelerinde mutlaka tesis önünden açığa doğru oluşturacağı bir çıkış koridorundan ( kıyıya doğru 200 mt. Uzaklık ve 20 mt. Derinliğe kadar ) sonra açıkta bu aktiviteleri sürdürmeleri gerekliliği vardır.

2-  Jet ski vb. kullanıcılarının çıkış koridorundan sonra özellikle Akdeniz Foku’nun mağarasının önüne seyir almasını engellemek amacıyla koridor sonundan kıyıya ( mağaraya ) paralel bir şamandralama yöntemi uygulayarak Ardıç Burnuna kadar olan bu alanda kıyıya yakın aktivitenin  önüne geçilmesi özel önem taşımaktadır. Konuyu ayrıntılandıran harita çizimi ilişiktedir(Ek:2).

3-   Seal Beach işletmesinin  jet ski vb. aktiviteleri uygulayacak bireylere bu koridor ve uzaklık şartının gerekçesini açıklama gerekliliği vardır.

4-   Su üstü sporları için bu bölgedeki aktivite 1 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında yapılmalıdır.

5-   Seal Beach İşletmesi, Akdeniz Fokları açısından bölgenin önemini tüm turizm faaliyetlerinde koruma kullanma dengesini gözeterek  uygulamalıdır.

Hem Turizm açısından, hem insan aktivitelerinin doğayla uyumlu bir biçimde sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığına inandığımız bu kriterlere işletme tarafından mutlaka uyulması ve ilgili birimler tarafından denetimlerin yapılması gereklidir.

Bölgenin hassas ekosistemi ile örtüşmeyen ve yukarıda belirtilen kriterlere aykırı uygulamalarda verilen izinlerin kaldırılması  yönünde gereği için bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

KARABURUN YEREL FOK KOMİTESİ

Dağıtım:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü/Ankara

Karaburun Kaymakamlığı

İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

Mordoğan Sahil Güvenlik Komutanlığı

Karaburun Jandarma Komutanlığı

Karaburun Belediyesi

SAD/AFAG

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir