Lodos’un GES Projesi toplantısı yapılamadı !..

Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Karaburun Rüzgar Enerji Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali ” projesi ile ilgili ÇED sürecinin “ Halkın Katılımı” toplantısı, Yaylaköylüler ve Karaburunlu yurttaşların bilgilenmek istememesi üzerine yapılamadı.

Yaylaköy’de, İlgili Bakanlık yetkililerinin tuttuğu tutanağa itiraz edilerek düzeltilmesi istendi. Bakanlık yetkililerinin düzeltme işlemini yapmadan alanı terk etmeleri üzerine Karaburun Kent Konseyi tarafından tutulan tutanakta; “Toplantının Yaylaköy Köy Odası’nda yapılması duyurulmuşken, Köy Odası’nda toplanılmadığı,  tutulan tutanağın ilgili mahalin dışında tutulduğu, tutanağa yapılan itirazların dikkate alınmadığı, bildirilen saat ve mahalde toplantı yapılmamışken bu durumun tutanağa açık ve net olarak geçirilmediği” ifade edildi.

Karaburun Yarımadası yaşayanları, İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko, Murat Bakan, İzmir Eski Dönem Milletvekili Zeynep Altıok, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Muhtarlar, Karaburun Kent Konseyi, Egeçep, Konak ve Çiğli Kent Konseyleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve STK’lar Lodos Enerji’nin GES projesine “HAYIR” dedi.

Yaylaköy’de, Sözde Halkın Katılımı toplantısı öncesi;  Karaburun’a İyi Bak, Kulak Ver, Yaşat, Yaşam Alanımızı Savunuyoruz, Bunun Adı Temiz Enerji Değil Talan, ÖÇKA Ya Rağmen Bu Ne İştir, Meramıza Dokunma, Küresel Karbon Pazarı’na Hayır, Herkese Yeter Dünya Hırsa, Ranta Hayır,  Yaylaköy Geceleri Uyuyamıyor, pankartları taşındı.

Lodos A.Ş’ye açılan RES dava süreçleri Anayasa Mahkemesinde sürüyorken 2019’da ilan edilen ÖÇKB’ye rağmen şirket, Res projelerine yardımcı kaynak GES projesiyle ÇED başvurusu yaptı. Proje kapsamında Yaylaköy, Küçükbahçe Mahallelerini de içine alan 118,9 hektarlık ÇED alanına 7 adet GES kurulması hedefleniyor. Proje hayata geçerse ÖÇKB alanına 181.818 panel kurulacak.

Proje alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzen Planı’na göre “Çayır-Mera” Alanı, Özel Kanunlara Tabi Alanlara göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” alanı içerisinde yer alıyor. Proje alanı Karaburun ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 10 km, proje alanına en yakın yerleşim yeri olan Yaylaköy GES 1 alanına kuş uçuşu yaklaşık 680 mt mesafede. Anlaşılacağı gibi, Lodos’un yeni GES projesi Yaylaköy’ün içinde.

Yeni önerilen GES projesi Yaylaköy’e çok yakın olmakla birlikte proje, yerleşim etrafındaki kadimden beri kullanılan mera alanı üzerinde. Rüzgar enerji santrallerinin yapım ve yol çalışmaları nedeniyle keçilerin mera ve otlatma alanlarının daralması, erişebildikleri bitki türlerinin kısıtlanması, süt verimini de etkiledi. Ildırı – Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde GES ve RES lisanslarının verilmesi ve projelerin inşasına devam edildiği dikkate alındığında, süt üretiminin düşüşünün ve mera alanlarına erişimin kısıtlanması durumu 2018 yılından sonra da artarak devam ediyor.  Bölgedeki RES yatırımları ile Bozdağ ve Yaylaköy’deki meralara, geleneksel patikalara ve su kaynaklarına erişim engellenmiştir. Salman ve Küçükbahçe köylerindeki keçi varlığında düşüşler görülmektedir. Keçi üreticilerinin ve aynı zamanda rüzgar enerji santrallerinin en yoğun olduğu Yaylaköy’de ise rüzgar enerji santrallerinden sonra sürü sayıları azalmıştır.

Karaburun Yarımadası’nda, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanına rağmen bölge için hala yeni rüzgar enerji santralleri önerilmesinin yanında enerji üretim kapasitelerinin ve ilgili proje sahalarında ve etrafında kurulu tesis alanının artışına sebebiyet verecek kararlar alınmaktadır. Parçacı enerji yatırım kararlarıyla Karaburun ekolojisi üzerinde kümülatif etkisi öngörülemeyen ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar çıkacaktır.

İlgili proje ve diğer projelere ilişkin ÇED süreçleri, Karaburun Yarımadası’nın aynı zamanda mevcut yatırımlar sebebiyle hali hazırda tehdit altında olan, uluslararası anlaşmalarla korunan türlerin yaşam alanı olduğu göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Yarımada’da mevcutta 140 rüzgar türbini bulunuyor. Türbinler, toplam yüzölçümü 484 km2 olan yarımada üzerinde yaklaşık 430 km2 ‘lik bir alana yayıldı. Yarımadanın %89’luk bölümünde 7 RES proje sahası bulunuyor. Mevcut rüzgar enerji santralleri ve yolları;  Orman, kadimden beri kullanılan tescilli mera alanları, tarım alanı ve doğal koruma alanı (öçkb) üzerinde. %11’lik alan kuşa, keçiye, sincaba, arıya ve insana kalıyor.  Yarımadada şimdi bu % 11’lik alana GES izinleri verilmeye çalışılıyor.

Karaburun Kent Konseyi olarak, “Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Karaburun Rüzgar Enerji Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali ” projesi ile ilgili ön ÇED başvurusuna itirazlarımızı ve “ Halkın Bilgilendirme Toplantısı”nda tutulmuş olan tutanak ve imzaları ilgili birimlerle paylaşarak ilgili ÇED sürecinin durdurulmasını ve projenin reddedilmesini talep ediyor, Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB sürecini denetleme yetkisini üzerine alan T.C Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği  Bakanlığı’nı, ÖÇKA ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz” denildi.

KARABURUN KENT KONSEYİ