Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş’ne Manevi Tazminat Davası Açıldı

Karaburun RES Projesi Üretim Lisansının iptali istemiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu aleyhine açılan davada, mahkemenin oy birliğiyle verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından, yatırımın sahibi Lodos firması 12.06.2015 tarihinde noter kanalıyla gönderdiği ihtarnameyle, uğradığını iddia ettiği ettiği 15 milyon TL zararını ve oluşacak zararlarını davacılardan ve davaya müdahil olarak katılan Karaburun Kent Konseyi’nden tazmin edeceği tehdidinde bulunmuştu.

Anayasa ile güvence altına alınmış olan hak arama özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı ve Devletin temelini teşkil eden adaleti arama çabasına yöneltilmiş bir tehdit olan bu ihtarname nedeniyle, Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesinde Lodos firması aleyhine manevi tazminat davası açıldı.

Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde görülen üretim lisansının iptali davası sonuçlanmış ve davacıların iddiaları kabul edilerek, mahkenin oybirliğiyle aldığı kararla Karaburun RES Projesinin EPDK tarafından düzenlenmiş bulunan üretim lisansı iptal edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir