Küçükbahçe Mahallesi’nde Kara Ada ve Küçük Ada Arasına Yapılması Planlanan Kemal Balıkçılığa Ait Balık Çiftliği Projesinin ÇED Süreci SONLANDIRILDI.

Geçtiğimiz Mayıs ayında; hukuksal olarak tartışmalı Su Ürünleri Yetiştirme Potansiyel Alanları dışında kalan bir alanda kurulmak istenen Kemal Balıkçılık İhracat Ltd.Şti.’ne ait 900 ton/yıl kapasiteli Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi Projesine izin veya ÇED Olumlu kararının verilmemesini ve bu Projenin iptal edilmesini talep ettiğimiz görüş ve itirazlarımızın yer aldığı Karaburun Kent Konseyi Yatırım Projeleri Çözümleme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporumuz 12 kuruma sunulmuştu. (Bkz; karaburunkentkonseyi.org)

Bilimsel raporlarla desteklediğimiz görüş ve itiraz yazımız sonrasında 07.08.2019 tarihi itibariyle elimize ulaşan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü yazısında; “Kemal Balıkçılık Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi ( 900 ton/yıl) için Bakanlığımıza 18.04.2019 tarihinde ÇED başvuru dosyası sunulmasıyla başlatılan ÇED süreci ilgili kurumların görüşleri de dikkate alınarak ÇED yönetmeliğinin 6. Maddesi 4. Bendi kapsamında 14.05.2019 tarihli yazımız ile sonlandırılmış olup, halihazırda bahse konu proje hakkında devam eden bir ÇED süreci bulunmamaktadır” denmektedir.

Gerence Körfezinin ve yarımadayı çevreleyen denizel alanın daha fazla kirlenmesinin önlenmesi ve denizin kendini temizlemesi, hassas doğal dengeleri kalanı kurtarmak amacıyla tekrar kurabilmesi için yetkilileri ivedilikle Karaburun Yarımadasını çevreleyen denizel alanda daha önce alınmış olan potansiyel balık yetiştiriciliği alanları ile ilgili kararı iptal etmeye çağırıyor ve Yarımadanın ÖÇKB ilanının gereklerini yerine getirmek üzere her proje başvurusunu değerlendirirken aynı hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir