Küçükbahçe Karareis’te Güneş Enerji Santrali

İMAR PLANI DUYURUSU: 2019/25
T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir ili, Karaburun İlçesi, Küçükbahçe Mahallesi 567 ve 572 ada parsellerde 7×850 Kwe kurulu gücüne sahip Güneş Enerji Santraline ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ile Mülga 644 sayılı KHK kapsamında re’sen onaylanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları 21.05.2019 tarihinde (21.05.2019–20.06.2019 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2. Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ASKI TARİHİ 21/05/2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir