Kösedere’deki Taş Ocağı Direnişi (2012) ve Kazanımları, Yarımadadaki Hukuk Mücadelelerinde Emsal Oluşturmuşt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ODTİM Ltd.Şti’ne Karaburun İlçesi Kösedere Köyü Kapusça mevkiinde mermer, agro ve mıcır üretme konusunda faaliyette bulunmak üzere işletme ruhsatı verilmişti (2012).

Köye uzaklığı 1200 metre olan anılan saha, Kösedere ve İnecik Köylerine içme suyu sağlayan su deposuna yaklaşık 300 metre mesafede ve maden arama sahasının hemen yanında binlerce yetişmiş zeytin ağacının (Bunların arasında Karaburun’un organik hurma zeytinleri de vardır) bulunduğu alandaydı. Ayrıca bu bölge 2. derece doğal sit alanıydı.

Ruhsatlı alanın hemen bitişiğinde olan binlerce zeytin ağacı, Kösedere Köyü mücavir alanı ve burada yapılan tüm tarımsal faaliyetler, kısacası yaşamın kendisi tehdit altındaydı.

Yatırıma “Hayır” demek için Karaburun Kent Konseyi’nin tüm bileşenleriyle birlikte yaptığı Miting, Yarımadada unutulmayacak çevre direnişlerinden biri olmuştu.

Kösedere’li İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Emekli Hakim Hüseyin Çelikkol tarafından açılan ve Karaburun Kent Konseyi’nin de müdahil olarak katıldığı davada Bölge İdare Mahkemesi yerinde keşif dahi yapmadan yürütmenin durdurulması istemi ile açılan davayı ve ardından yapılan itirazı oy çokluğu ile reddetmişti.

Ardından 4. İdare Mahkemesi “zeytin ağaçlarının korunması “yasasına aykırı olduğundan işletmenin ruhsatını da iptal etmiş, karar Danıştay 8. Dairesi tarafından onanmıştı.

Yasaların ve yasa uygulayıcılarının doğanın ve onun bir parçası olan insanın yaşam hakkını gerçek kamu yararı olarak değerlendirmesini her alanda görmek istiyoruz. Kösedere’de kazanılmış olan bu dava başka mağduriyetlerde hukuki olarak emsal oluşturacak ve ülkemiz zenginliklerinin rant uğruna feda edilmesini önleyecektir.

Yarımadamızdaki zengin bitki ve hayvan türlerinin yaşamını, geleneksel tarım ve balıkçılık faaliyetlerini, kısacası yaşamımızı tehdit eden talancı ve yağmacı girişimlere, bu uygulamalara izin veren karar odaklarına karşı doğamızı ve yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz.

2013’ün Nisan ayında Karaburun Kent Konseyi’nin Karaburun Belediye Meclisi’ne sunduğu “Karaburun Yarımadası’nın Biyosfer Rezerv Alanı İlanı Ön Raporuyla” başlayan ve bugün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) ilanı süreciyle devam eden çalışmanın acilen sonuçlanmasını ve Yarımada’da doğayı tahrip edecek (RES, Balık Çiftliği, mermer/taş/mıcır ocakları vb) yeni projelere ve kapasite artış taleplerine ÇED Olumlu ve/veya ÇED Gerekli Değildir kararı verilmemesini ve mevcut yatırımların acilen denetlenmesini talep ediyoruz.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir