“Kösedere’de Mermer-Taş-Mıcır Ocağına Hayır” Mitingi Yapıldı
Karaburun Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Kösedere Mermer, Taş ve Mıcır Ocağına Hayır Mitingi” 30 Eylül 2012 Pazar günü Kösedere Köyünde yapıldı.Karaburun İlçe ve Mordoğan Belde yerel yönetimlerince aktif olarak desteklenen protesto eylemi ilçe köylerinin de geniş katılımıyla gerçekleşti.Karaburun Kent Konseyi Başkanı ile Kösedere Köyü Muhtarı Mehmet Özduran, Karaburun Belediye Başkanı H. Serdar Yasa, Karaburun İl Genel Meclisi Üyesi Prof Dr. Mustafa Ünsal, Emekli Yargıtay İdare Mahkemesi Başkanı Hüseyin Çelikkol, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma temsilcilerinin söz aldıkları mitingte, ODTİM firmasına verilen işletme ruhsatının iptali istendi. Yapılan konuşmalarda : Kösedere Köyüne 1200 metre, içme suyu deposuna 300 metre mesafede, binlerce yetişmiş zeytin ağacına bitişik ve 2. derece doğal SİT alanında kurulma çalışmaları devam eden bu ocağın insan sağlığına, yörenin en önemli geçim kaynağı olan zeytinliklere, içinde endemik bitkilerin de bulunduğu doğal zenginliklere bir saldırı olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, Karaburun Yarımadası’nın denizden balık çiftlikleri, karadan mermer-taş-mıcır ocaklarının kuşatması ve Rüzgar Enerji Santrallerinin vahşice uygulamalarının tehdidi altında olduğuna dikkat çekti.Kent Konseyi temsilcileri “Yarımada’nın hemen, derhal ‘su ürünleri yetiştiriciliği potansiyel alanları’ kapsamından çıkarılmasını ve bölge halkı ve yerel yönetimlerin tüm bu süreçlerde söz ve karar sahibi olması gerektiğini talep ettikleri konuşmalarında : “Yarımada’nın sürdürülebilir kalkınmayı da içeren biyosfer rezerv alanı olarak ilan edilmesi” yönünde çalışmalara başladıklarını belirterek çevreye duyarlı tüm kurum, kuruluş ve kişileri “Yarımada’da doğal ve arkeolojik sit alanlarının, ekosistemin, biyolojik çeşitliliğin korunması, bunlarla örtüşen sürdürülebilir gelişmenin güçlendirilmesi için destek vermeye ve güç birliğine” çağırdılar.‘Başka Karaburun yok! Yaşat ki yaşayasın!’, ‘Karaburun’da talana geçit yok!’, ‘Taş Ocağına hayır’, ‘Geleceğemize taş koymayın!’”¦ sloganlarıyla Mermer-Taş Ocağı yakınına kadar yürüyen Karaburunlular hep bir ağızdan seslendiler :Biz karaburunlular olarak, biz doğa dostları olarak :


yarımadada : doğal yaşamı, geleneksel kültürümüzü, ekosistemle uyum içinde gelişmeyi tehdit ve tahrip eden her türlü girişime karşı koyacağımızı,


yerelin söz ve karar sahibi olması gerektiğini ilan ederiz.”
KARABURUN KENT KONSEYİ


Doğa Koruma Çalışma Grubu
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir