Kolaylaştırıcı olarak Ekosistem yaklaşımının Teritoryal Kalkınmada Rolü: Karaburun Örneği adlı Doktora Çalışması 

”Türkiye’nin üyesi bulunduğu CIHEAM-Montpellier (Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü) ve Montpellier Üniversitesi kapsamında yürütülen  Kolaylaştırıcı olarak Ekosistem yaklaşımının Teritoryal Kalkınmada Rolü: Karaburun Örneği adlı Doktora çalışması Çalışma Fransa Montpellier Üniversitesi 1’den Profesör Helene Rey-Valette, Montpellier IAMM’den Mélanie Requier-Desjardins ve Ege Üniversitesi’nden Prof DR. Füsun Baykal’ın gözetiminde yürütülmektedir) ile ilgili Doktora Araştırmacısı Heval Yıldırım tarafından 02.09.2015 tarihinde,  Karaburun Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi’nde bir sunum gerçekleştirilmişti.

Yarımadadaki ekosistemler ve sürdürülebilir teritoryal kalkınma arasındaki ilişkiyi incelemek, tarımın sürdürülebilirliğini ekosistemlerden hareketle açıklamaya çalışmak, kurumsal iktisat temelinde bölgenin tarihi ve sosyo-ekonomik özelliklerini dikkate alarak kalkınma tercihleri ve yarattığı karşıtlıkların belirlenmesini amaçlayan çalışmanın ilk yılki saha çalışması ( saha çalışması yarımadanın kurumsal ve sosyal yapısını anlamaya yönelik kalitatif analize dayanmaktadır ) Ağustos 2014’te yapılmıştı.  Karaburun Kent Konseyi’nin organizasyonuna, bilgi be belge ulaşımına yerel destek sağladığı  çalışma boyunca açıklayıcı anketler ve görüşmeler yardımıyla yarımadadaki değişik aktörlerden bilgi almaya çalışılmıştı.  Görüşmeler yerel aktörler, kaynak kişiler, enstitüler, araştırma kurumları ve üreticilerle gerçekleştirilmişti.

Çalışmanın İkinci aşaması zeytin, mandalina, üzüm, nergis ve keçi yetiştiriciliği sepetlerindeki 200 üreticiyle ve İzmir’de 100 tüketici ile anket çalışması yapılarak yürütüldü (Temmuz 2016). Bu anket çalışmasının sonuçlarını 25 Aralık 2019’da saat 11.00’da Karaburun Gençlik Merkezi’nde yapılan bir sunumla Karaburun’daki kamu ve sivil otoritelerle paykaşıldı.”

 

Rollei Digital Camera

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir