5. Kent Meclisi RES’ler ve Hukuki Mücadele Yollarını Tartışmak Üzere Toplandı.

Karaburun Kent Konseyi 5. Kent Meclisi 28/01/2015 tarihinde, “Karaburun Yarım Yarımadasında RES’ler ve Hukuksal Süreç” gündemiyle toplanmıştı. Toplantı, Karaburun Belediye Başkanı, Belediye Meclisi üyeleri, tüm Muhtarlar, Siyasi Partilerin ilçe yöneticileri, Kooperatif, Birlik, Meslek Odaları, STÖ temsilcileri ve halk katılımıyla  ile gerçekleştirilmişti.logo

Toplantıda, Konsey Başkanı İpar Buğra Dilli, Yarımadada kurulan/kurulması planlanan RES’lerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapmış, Yaylaköy’den Necla Arıcı RES’in  köyleri üzerindeki etkilerini paylaşmıştı. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV)  üyesi Avukat Cem Altıparmak, ÇED süreçleri, imar düzenlemeleri, acele kamulaştırma kararları başta olmak üzere yürütülen hukuk süreçleri hakkında bilgi aktarmış ve Karaburun Yarımadasında hukuksal açıdan yapılabilecekler tartışılmıştı.

Toplantıda;

 • İtiraz davalarının doğrudan mülk sahiplerinin tarafından açılması gereken, Acele Kamulaştırma Kararlarında, arazilerinde acele kamulaştırma kararı alınmış olan mülk sahiplerinin yasal hakları konusunda bilgilendirilmesi,
 • ÇED kararları, üretim lisanları ve imar düzenlemeleri gibi geneli ilgilendiren konularda geniş katılımlı yurttaş davalarının açılması gerektiği,
 • Bu davaların mahkeme masraflarının karşılanabilmesi için yurttaşların katkısıyla kaynak oluşturulması,
 • Açılması olası davalara Karaburun Belediye Başkanlığının dava süreçlerine katkı sağlaması,

konuları gündeme gelmiş, katılımcılar açılacak yurttaş davalarına katkıda bulunacaklarını toplantı esnasında belirtmişlerdi.

Bu çerçevede, Karaburun Kent Konseyi Yürütme Kurulunun 02/02/2015 tarihli toplantısında, önümüzdeki süreçte ;

 • Acele Kamulaştırma Kararı alınmış olan parsellerin mülk sahiplerinin belirlenmesi, bilgilendirmesi çalışmalarına devam edilmesine,
 • Yarımadadaki RES projelerine ilişkin ÇED kararları, imar izinleri, EPDK üretim lisansları, orman izinleri gibi izinlerin yakından izlenmesi, hukuki süreçlere esas olacak alt raporların hazırlanmasına,
 • Kamuoyunun bilgilendirilerek yurttaş davalarının açılabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturma ve gönüllü katılımcıları belirleme çalışmalarının yürütülmesine,
 • Davalara, Kent Konseyinin müdahil taraf olarak katılmasına,
 • Gerekli çalışmaların Kent Konseyi Doğa Koruma ve İmar Kentleşme Planlama çalışma grubu tarafından yürütülmesine ve konuyla ilgili olarak bir çalışma takvimi oluşturulmasına,
 • Çalışmaların her aşamasında, Karaburun Belediye Başkanlığı’na yazılı bilgi verilmesine,
 • Askıya çıkarılmış olan Egenda A.Ş “Mordoğan RES” projesi imar planı düzenlemesine ilişkin olarak,  Sayın Semahat Özdemir başkanlığında hazırlanan Karaburun Kent Konseyi İmar Kentleşme Planlama Çalışma Grubu Raporunun, itiraz yazısı olarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İzmir İl Çevre Müdürlüğü’ne gereği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karaburun Belediye Başkanlığı ve Karaburun Kaymakamlığına bilgi için gönderilmesine, karar verildi.

			

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir