Karaburun’un Tüm Yarımadaya Yayılması Planlanan RES’lere karşı sürdürdüğü mücadelede İlk Hukuksal Kazanım: Karaburun RES Projesi Üretim Lisansının İptali ve Yürütmesinin Durdurulması İstemiyle Açılan Davada Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi.

PIC 077
İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 05/08/2005 tarihli “ÇED Gerekli Değildir” kararıyla, 252 km²’lik bir alan -yani Karaburun Yarımadası’nın %61’i- Lodos Karaburun Elektrik Anonim Sirketi’ne ait Karaburun RES Projesi’ne tahsis edilmiş ve EPDK’nın 18.8.2011 tarihli ve EÜ/3382-14/2059 sayılı Üretim Lisansıyla firma 50 türbinin kurulumunu tamamlamıştır. EPDK 27.03.2014 tarihinde, 2005 yılına ait “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak, söz konusu firmanın 47 adet türbinlik kapasite artış talebine izin vermiş ve üretim lisansını tadil etmiştir.Karaburun Yarımadası’nın doğal, kültürel ve ekonomik yaşamı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan ağır tahribata yol açacak olan bu hukuksuz uygulamanın durdurulması için, Üretim Lisansı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada; türbinlerle çevrelenen Yaylaköy sakinleri, Karaburun Yarımadası 13 köy ve mahalle muhtarının üyesi olduğu Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği ile Karaburun Kent Konseyi temsilcileri davacı olmuş, Kent Konseyi müdahil sıfatıyla davaya katılmıştır. Davamızı “Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları” (ÇEHAV) gönüllü olarak üstlenmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, “hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacagı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA” 22/01/2015 gününde oybirligiyle karar vermiştir.

RES’ler, Yaylaköy, Tepeboz, Bozköy, Salman, Mordoğan, Sarpıncık, Hasseki, Eğlenhoca, Kösedere, Ambarseki, Saip, Küçükbahçe…tüm köylere, tüm Yarımada’ya hızla yayılıyor. Karaburun Yarımadası’nda izni verilen/verilmekte olan RES izinleri, “yenilenebilir/temiz enerji” maskesiyle örtülemeyecek kadar vahim ve yok edici boyutlara ulaşmıştır.

Bu nedenle, Karaburun Kent Konseyi’nin çağrısıyla 28 Ocak 2015 günü toplanan Karaburun Kent Meclisi: RES’lerle ilgili hukuksal mücadelenin, Yurttaş Davası olarak genişletilerek ve güçlendirilerek sürdürülmesi görüşünü benimsedi. Şimdilik 60 Karaburunlu’nun davacı olduğu, ilk Yurttaş Davası “Sarpıncık Rüzgar Enerji Santrali Projesi” için verilen 19/01/2015 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”nın Yürütmesinin Durdurulması ve İşlemin İptali talebiyle 26/02/2015 tarihinde açıldı. Bu davayı da ÇEHAV 34 avukatla gönüllü olarak yürütmektedir.

KARABURUN YAŞAYANLARI OLARAK, YARIMADAMIZIN, DOĞASINI, TÜM CANLILARIN YAŞAMINI, İNSAN SAĞLIĞINI, BUGÜNÜNÜ VE GELECEĞİNİ, KORUYARAK KALKINMA İLKESİNİ HİÇE SAYARAK SADECE BİR ENERJİ ÜRETİM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARŞI BUGÜNÜMÜZ VE GELECEK KUŞAKLAR ADINA DAVACI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

Raporlar yazarak, eylemler yaparak, davalar açarak, imzalar toplayarak, uluslararası kurumları, basını ve çevre kuruluşlarını bilgilendirerek neredeyse üç yıldır sürdürmekte olduğumuz mücadelenin henüz başındayız. Kararlılığımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Yaşam hakkı için sürdürülen hukuk mücadelemizi üstlenen ÇEHAV’a ve ÇEHAV üyesi Av. Cem Altıparmak’a içtenlikle teşekkür ediyoruz

Karaburun’a İyi Bak
KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir