Karaburun’un RES Mücadelesine Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı’ dan (WWF) Destek Geldi..

1528538_244928379003125_181063658_n

Karaburun’un RES Mücadelesine Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı’ dan (WWF) Destek Geldi..

Karaburun Yarımadası’nda doğayı, yaban hayatını, kırsal yaşamını tahrip ederek,  yerel halkın varlığını ve Yarımadanın kalkınma potansiyelini de tehdit edecek boyutlara ulaşan yoğun RES projelerine karşı;

-Yeni RES yatırımlarına/kapasite artışlarına  izin verilmemesi,

– Kurulumu/inşaatı devam eden RES projelerinin çevreye ve sosyal yaşama verdikleri zararın en aza indirilebilmesi için verilen mücadele ulusal ve uluslararası platformlarda, hukuki süreçler de dahil olmak üzere sürüyor.

Karaburun Kent Konseyi; dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli çevresel sorunlardan birinin atmosfere salınan sera gazı sonucu küresel ısınma ve iklim değişikliği olduğunun ve bu çerçevede yenilenebilir enerji üretiminin bu kapsamda RES’lerin öneminin bilincindedir. Sorun RES’lerin nerede ve ne pahasına kurulmakta olduğudur.

Küresel ölçekte sera gazı salınımının azaltılmasını hedefleyen Kyoto Protokolü’nün uygulanabilmesi için; karbondioksit salınım kotasını aşmak istemeyen ülkelerin,  başka ülke projelerinin karbon azaltım oranlarını satın aldıkları uluslararası karbon piyasası  oluştu. Bu yeni ticaret sisteminde, yenilenebilir enerji projelerinin bu piyasada işlem görmesini sağlayan karbon sertifikası ve projeleri teknik bakımdan ve çevresel/sosyal etkileri açısından değerlendirerek karbon sertifikasını veren  uluslararası akredite sertifikasyon kuruluşları (Gold Standard Vakfı gibi) yerini aldı.

Türkiye’de RES ve HES projelerin büyük bölümü, 2020 yılında 1 trilyon $’lık işlem hacmine ulaşması beklenen bu gönüllü karbon piyasasında işlem görmekte.

Başka bir ifadeyle, karbon sertifikasını satın alan taraf atmosferi kirletmeye devam edebilirken, karbon sertifikasını satan firma  bu sertifikanın satışı ve ucuz yatırım kredileriyle ek finasman sağlıyor. Bunun bedelini, Karaburun Yarımadası örneğinde, sanayi tesisi olmadığı için atmosferin kirlenmesine hiçbir katkısı olmadığı gibi, tam aksine atmosferin temiz tutulmasına katkı sağlayan  Karaburun doğası/kırsal yaşamıyla ödüyor.

Gold Standard Vakfı Sertifikasyon programına başvuran, kurulması planlanan RES projelerinin çevre ve sosyal yaşamda neden olacakları tahribatla ilişkin raporlar ile Gold Standard Vakfı Sertifikasyon programına kabul edilmiş ve  kurulumu tamamlanmış olan Lodos A.Ş. Karaburun  RES Projesi ile ilgili çevresel ve sosyal yaşam sorun bildirimleri  Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından Gold Standard Vakfı Cenevre Merkezi ve Türkiye Temsilciliği’ne  iletilmişti.

Bu raporlar bilgilendirme amacıyla, Gold Standard Vakfı’nı destekleyen çevre kuruluşlarının ( Dünya Yaban Hayatı Koruma Vakfı / WWF, Grenpeace Akdeniz vb.) Merkez ve Türkiye ofislerine de gönderilmişti.

Gold Standard Vakfı,  halkın karşı çıkışı nedeniyle anılan projeleri sertifikasyon programına dahil etmeyeceği bilgisini Karaburun Kent Konseyine iletti.

Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı WWF Türkiye Ofisinin Karaburun Kent Konseyine gönderdiği 10 Şubat 2014 tarihli yazıda özetle, “Biyolojik çeşitlilik açısından ülkemizin önemli yerlerinden biri olan Karaburun’daki RES projeleri ile ilgili kaygıların WWF tarafından da paylaşıldığı, konu ile ilgi olarak  Gold Standard  Vakfı ile temasa geçildiği, Vakfın da bu kaygıları tesbit ettiği ve  Gold Standard temel ilkelerine uyum sağlanmadığı takdirde projenin sertifikaya hak kazanamayacağının proje sahibi şirkete iletildiğinin bildirildiği”   ifade edilmiştir.

Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı’na  Karaburun Yarımadası’ndaki  RES yatırımlarının, bölgenin nadir ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili olarak gösterdiği duyarlılık ve desteği için içtenlikle teşekkür ederiz.

 

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir