Karaburunlular Yaylaköy’de Karaburun RES Projesi’nin 3. ÇED Sürecine “DUR” Dedi

“SÖZDE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI” YAPTIRILMADI

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karaburun RES Projesi için 3. Kez ÇED sürecini başlatarak projeden halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için Yaylaköy Mahallesi Köy Kahvehanesinde 29 Ocak 2018 tarihinde Saat: 14.00’de yapılacağını ilan ettiği “sözde halkın katılımı toplantısına” Karaburun halkı katılmadı.

Karaburun Yarımadası yaşayanları, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Muhtarlar, Siyasi Parti Temsilcileri, STK’lar ve Kent Konseyi ile hep birlikte; YAYLAKÖY MAHALLESİ’NDE KARABURUN RES PROJESİ’NİN 3. ÇED SÜRECİNİN BAŞLATILMASINA “HAYIR” dedi.

Yaylaköy’de, Sözde Halkın Katılımı Toplantısı öncesi Karaburun’a İyi Bak, Kulak Ver, Yaşat, Yaşam Alanımızı Savunuyoruz, Keçimin Yolunu Kapatma, Köyümün Hayatını Karartma, Küresel Karbon Pazarı’na Hayır, Yaylaköy Geceleri Uyuyamıyor  pankartları taşındı.

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Urla Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi, İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu (İZÇEV), İzmir Doğa ve Yaşam Dayanışması, EGEÇEP, destek ve dayanışma için Yaylaköy kahvesindeydi.

Halk, yoğun protestolarla toplantıyı yaptırmadı. İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ve diğer kurum temsilcileri toplantı yerinde toplantı tutanağını tutarak imza altına aldı. Tutanak imzalandıktan sonra Yaylaköy Mahalle Muhtarı’nın Lodos Elektrik Üretim A.Ş. görevlileri tarafından öne sürülerek tutanağa şerh düşmesi günün en kayda değer karesiydi.

Lodos Elektrik Üretim A.Ş.’ne ait Karaburun Rüzgar Enerji Santralinin, kurulu 50 türbine 47 türbin ilavesiyle kurulu gücün 223 mwe’ye çıkarılmasını öngören  Kapasite Artışı Projesinin   “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı, İzmir 6. İdare Mahkemesinin oy birliğiyle verdiği kararla 15/12/2016 tarihinde   iptal edilmişti.

Bu dava sürerken, Lodos firması 47 türbinin yerlerini  değiştirmek istemiş ve talebi  T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülmüş, Mahkeme türbin koordinatlarının tümüyle değiştirilmiş olması , dolasıyla da ÇED Olumlu kararı verilen RES sahası etki alanın değişmesi nedeniyle, bilirkişi raporunu karara esas almayarak, ÇED Olumlu Kararını iptal etmiş ve ÇED sürecinin yeniden başlatılması gerektiği sonucuna varmıştı.

Lodos firması, mahkemece iptal edilen ÇED Kararında 38 km² olan proje sahasını 104 km²’ye çıkaran ve türbinleri kilometrelerce uzağa taşıyarak, doğa, sosyal ve ekonomik yaşam üzerindeki vahim etkilerin katlanarak artmasına neden olacak bu değişiklik hakkında Mahkemeye bilgi vermemiş, bu durum, avukatımız tarafından  mahkemeye sunulana kadar geçen  6 ayı aşkın sürede, Mahkeme Heyeti, Bilirkişi Heyeti ve Karaburun halkından saklanmak istenmişti.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje alanı 3 kat artmasına rağmen mahkeme iptal kararını, 2009/7 genelgesiyle aşmayı uygun görmüş ve Karaburun Yarımadasında, tarım/mera alanlarıyla, orman arazileriyle ve çok değerli doğasıyla 104 km²’yi,  Lodos firmasına tahsis edecek  bu projeye 2. kez ÇED Olumlu Kararı vermiş ve bu 2. ÇED Olumlu Kararı da, Karaburun yurttaş davacılarınca 17/05/2017 tarihinde  yürütmesinin durdurularak iptali istemiyle tekrar yargıya taşınmıştı.

2009/7 sayılı genelgeye göre işlem yapılabilmesi için; iptal gerekçesinin, ÇED dosyasındaki bir ya da birkaç bölümle sınırlı olması ve iptal kararının, ÇED dosyasında diğer bölümleri olumsuz etkilemiyor olması gerekmekteyken,  Mahkemenin, etki alanın değişmesi nedeniyle  ÇED Kararını tümden  iptal eden  ve yeni duruma göre ÇED sürecinin yeniden başlatılmasına hükmeden kararı ne yazık ki yok sayılmıştı.

ÇED Raporu yangından mal kaçırırcasına öyle büyük bir hızla hazırlanmıştı ki, kervan yolda düzülür mantığıyla, ÇED Kararına esas olması gereken ek raporlar/kurum görüşleri ve izinlerinin  yenilenmesi için başvuru dahi yapılmamış, mahkemece iptal edilen ÇED Raporu ekleri yeni Rapora konuvermişti.

Karaburun Yarımadasını nadir ekosistemi, yaban hayatı ve kırsal kalkınma potansiyeli ile uluslararası öneme sahip bir Yarımada olarak tanımlayarak   Özel Çevre Koruma Alanı İlanı edilmesi için  Teklif Raporu  hazırlayan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığının  ;

-Yok edilecek orman alanları ile ilgili gerekli ön izin başvurusu bile olmayan, devasa türbinlerin dikileceği alanlarda  erozyon, toprak kayması, arazi kaybı gibi hayati öneme sahip unsurları değerlendirecek  gerçek bir Jeolojik Etüdü dahi bulunmayan bu projeye, gerçek raporlar istenmeden, 1 aylık bir süre içinde ÇED Olumlu Kararı  vermiş olmasını,

Her bir türbinin  yerleşimlerini  2-7 km arasında değiştiren, proje sahasını 3 kat arttıran bu iki projenin, aynı uzunlukta bağlantı/servis yollarına sahip olacağını, aynı miktarda hafriyata neden olacağını… kabül etmiş olmasını, herbir türbinin tek tek Karaburun RES şalt merkezine yüzlerce km.’ye ulaşacak  yeraltı iletim hatlarıyla bağlanarak, 104 km²’lik alanın nasıl yok edilebileceğini hiç sorgulamamış olmasını,anlamakta güçlük çekiyoruz.

Karaburun’da ve Ege’de pek çok RES projesi için Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlayan “bilim insanları”nın, bu Raporda da,   104 km²’lik alanda flora ve fauna, ekosistem değerlendirilmesini bir aydan az bir  sürede kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlayabildiklerini,  bu ülkenin zengin biyolojik çeşitliliğin bu tür “bilim insanı” raporlarıyla nasıl yok edilebileceğini görmekten çok büyük kaygı duyuyoruz.

Karaburun RES Projesi için İzmir İdare Mahkemelerinde açılmış iki dava sürerken, 3. Kez kapasite artışı ve türbin sayısında değişikliğe gidilmesi kabul edilemez.

Böylesi, doğaya, insana hoyrat bir uygulamayla “yenilebilir-temiz enerji” adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın  kısacası Karaburun’da yaşamın  yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz.

BUNUN ADI TEMİZ ENERJİ DEĞİL TALAN !

KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI – KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir