Karaburunlu Yurttaşlardan Açık Mektup..

Bizler Karaburun Yurttaşları Olarak Diyoruz Ki,
Karaburun Yarımadası’nda yatırımların, koruma statüsündeki ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak için yatırımcının her talebine, bilimsel onay olmadan olumlu yanıt verilmemelidir.
Herhangi bir yatırıma izin verilirken, tek başına o yatırımın çevreye etkisi analiz edilemez. Mutlaka o bölgede daha önce yapılmış yatırımların çevreye olan etkisi de dâhil edilerek toplam etki olarak hesaplanmalı, KÜMÜLATİF ÇEVRESEL ETKİ olarak ifade edilen bu yaklaşım uygulanmalıdır.
RES türbinlerinin konutlara yaklaşma ( setback ) mesafesi en az 1500 metre olarak yasa kuralı haline getirilmelidir.
Karaburun Yarımadası’nda yüksek risk taşıyan, yukarıda listesini verdiğimiz 15 türbinin çalışması derhal durdurulmalıdır.
Kamuoyu önünde açıkça uyarımızı yapıyoruz.Felaketleri belki engelleyemezsiniz ancak felaketin yurttaşa vereceği zararı en düşük seviyeye indirmek sizin elinizde ve görevinizdir.
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ÖÇKB sürecinin gerektirdiği davranış içine girmesini, Karaburun Yarımadası’nın doğal değerlerini vahşice tahrip eden yatırımlara süreç sonuçlanıncaya kadar “dur” demesini ve yeni kapasite artışlarına onay vermemesini kamuoyu önünde bir kez daha talep ediyoruz.
KARABURUN KENT KONSEYİ
KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI