Karaburun’da Ekolojik Yıkım ve Talan Kültürünün Yeni Adı: Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi

Karaburun Parlak Mahallesi 116 Ada 325 Parsel’de ÖRES ENERJİ firması tarafından 27,5 MWm’lik bir Güneş Enerji Santrali Kurulacak. GES’in kurulması planlanan alan Batı Köyleri bölgesinin en önemli keçi meralarından biri ve Karaburun Kent Konseyi olarak Kentsel Sit tesciliyle koruma altına aldırdığımız Sazak Köyü’ne bitişik.
ÇED başvuru dosyası açılan ve 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 13.00’da Parlak Köyü Kahvesi’nde ÇED bilgilendirme toplantısı yapılacak olan bu GES girişimi bir felaketin başlangıcı.
Tüm Karaburunluları aşağıdaki paragrafı dikkatlice okumaya davet ediyoruz!

EPDK, Elektrik Piyasası Linsans Yönetmeliği’nde ve Elektrik Piyasasında Ön lisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların ilgili maddesinde değişiklik yaptı. Bu değişikliklere göre daha önce Rüzgar Türbini için tahsis edilmiş sahaların boş ve uygun olan yerlerine güneş panelleri kurularak Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi adıyla GES’ler kurulabilecek.
Bildiğiniz üzere Karaburun Yarımadası’nın %89’u RES firmalarına tahsis edilmiş durumda. Bu değişiklikle birlikte bu sahalarda Rüzgar Türbinlerinin arasındaki makilikler yok edilerek GES kurulabilecek. Eğer önüne geçemezsek Karaburun dağlarında keçileri, kuşları, bitkileri değil sadece ve sadece rüzgar türbinleriyle güneş panellerini göreceğiz. Parlak’ta yapılması planlanan GES alanı 30 hektar, basit bir matematikle tüm RES firmalarının GES kurmak istemesi durumunda yaklaşık 350-400 hektarlık bir alanın GES vesilesiyle yok edileceğini hesaplayabiliriz. Bu Karaburun’da kıyılara hapsedilmiş insan haricinde hiçbir canlının yaşama şansı olmadığı anlamına geliyor.
Karaburun için yok oluş Sazak Köyü’nün hemen dibinde Parlak Köyü’nden başlıyor.
17 Mart 2022 Perşembe günü saat 13.00’da Parlak Köyü Kahvesi’nde yapılacak bilgilendirme toplantısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açık ilanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
KARABURUN KENT KONSEYİ
KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI