Karaburun Kent Konseyi’nin 2013 yılında Karaburun’da başlattığı Anıt Ağaçların Tescillenmesi işlemleri başvurusu sonucunda T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karaburun’da 80 ağaç envanter listesine alındı

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Anıt Ağaç niteliği taşıyan ağaçların tescillenmesi işlemleri kapsamında envanter çalışması, Karaburun’da yapıldı.

23 Ekim/04 Kasım 2020 tarihleri arasında 16 Mahalle’de yapılan çalışmalarda;   Anıt ağaç niteliği taşıyan 80 ağacın standartlara gore koordinatları belirlenerek, boyutları tespit edilerek ve belgelenerek envanterleri çıkarıldı.

Envanter işleminin ardından teknik ekip tarafından hazırlanan raporlar TVK Komisyonuna iletildikten sonra komisyon kararları kapsamında tescil işlemleri tamamlanacak.

Bundan sonraki süreçte ise, tescili ilan edilen ağaçların bakım çalışmaları yapılarak, anıt ağaç plakaları çakılacak.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen bu çalışmada Karaburun Kent Konseyi 16 Mahalle Muhtarını bilgilendirerek ve teknik ekip ile iletişimleri  sağlayarak yerel destek sağlamıştır.

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Bundan Önceki Süreç Nasıl Gelişti?

Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından, Karaburun Yarımadası’ndaki anıt ağaçların tescillenmesi işlemleri ile ilgili çalışma 2013 yılında başlatılmış, Karaburun İlçe Merkezi, Mordoğan Beldesi ve  13 Köy’de yapılan çalışmalarda 123 anıt ağaç potansiyeline sahip ağaç, koordinatları cps cihazı ile belirlenerek belgelenmiş ve kayıtları tutulmuş, konuya ilişkin  mülkiyet belgeleri, ada-pafta-parsel bilgileri ilgili kurumlarla paylaşılmıştı.

Bu kapsamda; Tescil işlemlerinin 2. Etabı için kurumlarla çalışma program oluşturulmuş, öncelikle Karaburun İlçe Merkezi’nde çalışma başlatılmış, ağaçların  boyutsal ölçümlemeleri yapılmış ve belgelenmişti.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ile yaptığımız iletişimler sonucunda; Tescil işlemlerinin uzunca bir sure bekletilmesinin nedeninin Koruna Alanların Tespit, Tescil ve Onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin “iptali” talebiyle açılmış olan davanın (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve Ekoloji Kollektifi Derneği tarafından Danıştay 14. Dairesinin 2017/4411 esasına kayden “26.10.2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Koruna Alanların Tespit, Tescil ve Onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’in 1 maddeesi ile değiştirilen 11. Maddenin 1. Fıkrasının ç,d ve e bentlerinin madde metninden tamamen çıkarılması, ç bendiyle yeni bir düzenleme getirilerek türün yayılışı bakımından sadece kuzey/güney hattının referans olarak kabul edilmesi ve 11. Madde düzenlemesi yürürlükte olduğu haliyle hukuka aykırı olduğu ve eksik düzenlemeye konu edildiğinden 26.10.2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Koruna Alanların Tespit, Tescil ve Onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’in 1 maddesinin Dairenin vereceği karar üzerine yeni bir düzenleme yapılmasına esas olmak üzere tamamının yürütmesinin durdurulması ve “iptali” talebiyle açılan davada “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir) sonucunun beklenmesi olduğunu biliyoruz.

Bu çalışmalar yürütülürken Karaburun İlçe Merkezi’nde Emniyet Caddesi üzerinde anıt ağaç özelliğini taşıdığı düşünülen Sakız Ağacı’nın yapılacak yol çalışmasından dolayı zarar verici uygulamalara maruz kalabileceği düşüncesiyle ivedilikle gerekli tescil işlemlerinin başlatılması yönünde Karaburun Kent Konseyi tarafından, İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü/ Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilmiş konuyla ilgili yazı, Karaburun Belediyesi ve İBŞB ile de paylaşılmıştı.

Tescil çalışmaları için Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü elemanları ilgili alanda inceleme yapmış ve Karaburun Kent Konseyi/Doğa Koruma Çalışma Grubu ve YASSOD üyeleri yerel rehberlik desteği sağlamıştı. Karaburun İlçesi Yeni Mahalle Emniyet Caddesi adresinde bulunan Sakız Ağacı (Pistacia lentiscus)  30.11.2015 tarih ve 13112 sayılı Bakanlık Olur’u ile Tescillenmişti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün Anıt Ağaç Envanter Karnesi’nde; “Ağacın bilimsel adının Pistacia lentiscus, yaklaşık 210 yaşında, ağaç boyutlarının türünün normal değerleri üzerinde ve endemik tür özelliği taşıdığı” bildirilmişti.