Karaburun’a Yeni Bir Rüzgar Enerjisi Santrali Daha!. Sarpıncık Köyü’ne 550 mt, Haseki Köyü’ne 260 mt Rüzgar Türbini Kurulamaz !. “ Yenilenebilir Temiz Enerji Nereye Kadar Temiz ?” “ Ne Pahasına Temiz Enerji” ?

1979748_284611331701496_3254808765758441082_n

1972355_284610998368196_4688181777384373730_n

10154500_284610931701536_52730277634793763_n

10154180_284877521674877_142181652613438707_n

 

İZMİR ili KARABURUN ilçesi sınırları içerisinde Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan SARPINCIK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlatılmıştır. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 10/04/2014 tarihinde, Saat: 13.00’de Sarpıncık Köy Kahvesi’nde Halkın Katılım Toplantısı halkın protestosu nedeniyle gerçekleşmedi.

Toplantı tutanağı, “10.04.2014 tarihinde Saat:13.00’de Sarpıncık Köyü Kahvesi’nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İzmir Halk Sağlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri ile toplanılmış ancak halk bilgilendirilmek istemediğinden sunum yapılamamış ve toplantı sona erdirilmiştir” denilerek imza altına alındı.

Protestoya; Sarpıncık ve Haseki Köyü Muhtarları, Karaburun Belediye Meclis Üyeleri, Karaburun Kent Konseyi, Egeçep, Yarımadada bulunan STK’lar ve Köylüler destek verdi.

Karaburun Yarımadasında, Yarımada Yüzölçümünün 2/3’üne yaklaşan bir alanda RES projelerine üretim lisansı verilmiştir. Doğal değerleri ve nadir biyoçeşitliliği ile Özel Çevre Koruma Alanı İlan edilmesi düşünülen  Karaburun Yarımadası mevcut kurulu RES’lerine ilave olarak kurulacak yeni bir RES çarpan kümülatif etkiyle genelde Yarımadanın ve proje özelinde Sarpıncık-Haseki bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacaktır.

Karaburun Yarımadası’nın binlerce yılda oluşan doğal yapısı,  biyoçeşitliliği, ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altına alınmış türleri de barındıran  zengin kuş varlığı, endemik türlerin de bulunduğu bitki örtüsünün tahribatı katlanarak artmaktadır.

Mera ve otlak alanlarının, çok kısıtlı ve bu nedenle çok değerli olan tarım alanlarının RES’lerine tahsisi ile  geçim kaynakları hızla kısıtlanmaktadır. Bölge kalkınmasında çok önemli yeri olan alternatif turizm potansiyeli yok olmaktadır.

Köylerin neredeyse içlerine kadar kurulan türbinlerle sağlıklı bir çevrede ve sağlıklı olarak yaşama hakkı tehdit altına alınmaktadır.

Mevcut durumda, Karaburun Yarımadasında bölge için çok yoğun ve yaygın kurulmuş RES’lerinin bölgedeki olumsuz etkileri yaşanmaktayken, yeni RES yatırımlarına  izin verilmemesi gerekmektedir. Bölgedeki yatırımların tek tek proje bazında değil Yarımada bütününde değerlendirilmesi zorunludur. Bu çerçevede;

Enda Holding’e ait   Yaylaköy RES Projesi imar planı revizyon talebini   “…mevcut RES’lere ilave olarak yapılacak olanların, Yarımadada ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara sebep olması söz konusu olacaktır…” gerekçesi ile  oy çokluğuyla red edilmiştir (7 Mart 2014 ve 24. Mart.2014 tarihli İzmir İl Genel Meclisi Kararları).

Enda Holding’e ait “Mordoğan RES Projesi” imar planı talebinin, Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı İlanı süreci de dikkate alınarak, ertelenmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. (7 Mart 2014 tarihli Belediye Meclisi Kararı)

Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait, Karaburun RES Projesinin Yarımadanın %60’ını kapsayan “ÇED Gerekli Değildir” kararının ve üretim lisansının iptali yönünde hukuki süreç devam etmektedir.

Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından Sarpıncık Köyü’nün 550 m., Haseki Köyü’nün  260 m.   yakınından başlayarak 13 adet türbin kurulmasını öngören   “Sarpıncık RES” projesi, bölgede  Öres’ A.Ş tarafından  kurmakta olan  Salman RES ve  Lodos AŞ Karaburun RES Projeleri ile komşu alanlardadır. Dava süreci başlamış olan Karaburun RES Projesinin Sarpıncık Köyüne 400 m. yakınına kadar türbin yerleşimi öngörülmektedir.

Proje dosyasında flora, fauna ve sosyal yaşam ve insan sağlığı üzerine etkilerin hiçbir şekilde irdelenmediği bu projeye, yukarıda ana gerekçeleri özetlenen Yarımada genelindeki ve bölge özelindeki olumsuz etkileri nedeniyle, karşı çıkıyoruz.

Karaburun Yarımadası bileşenleri, bölgede yeni RES yatırımlarına, kapasite artışlarına izin verilmemesi,  inşaatına başlanmamış RES projelerinin durdurulması, kurulmuş olanların denetlenmesi, neden oldukları  zararların asgariye indirilmesi  için ulusal ve uluslararası platformlarda mücadelesine devam etmekte kararlıdır.

Bu mücadelede yanımızda olan Çevre ve Ekoloji Avukatları Hareketine (ÇEHAV), EGEÇEP’e, yaşam hakkı için destek veren tüm kişi/kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz.  Ancak, şundan eminiz ki, bu dayanışma ve kararlılık sürdükçe, doğal-kültürel-yerel zenginliklere karşı işlenen suçları durdurmak daha kolay olacaktır.

KARABURUN KENT KONSEYİ

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir