Karaburun’a Yargıdan Güzel Haber

ÇALIK ENERJİ’YE AİT SARPINCIK RES ÇED OLUMLU KARARI İPTAL EDİLDİ Mahkeme Kararı sonuç bölümünde; “…Bu durumda, dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu işlemle “ÇED Olumlu” kararına konu projenin yer aldığı Yarımada’nın doğal yapısı, coğrafik konumu, projenin yer aldığı Yarımada’da bulunan mevcut rüzgar türbinlerinin kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında, yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesinin özgün bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyoçesitliliği barındıran Yarımada’da yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır….” denilmiştir.

Yüzölçümünün %70’i RES projelerine tahsis edilmiş olan Karaburun Yarımadası halkı, yaşam alanlarını, sağlığını, doğayı, yaban hayatını, Yarımada’nın geleceğini korumak için çok yönlü mücadele veriyor. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatlarının (ÇEHAV) gönüllü olarak yürüttüğü hukuk mücadelemizde bir kazanım daha elde ettik.

Çalık Enerji’ye ait “Sarpıncık RES” projesi “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı” İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 22/10/2015 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararla iptal edildi.

Mahkeme Kararı sonuç bölümünde; “…Bu durumda, dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu işlemle “ÇED Olumlu” kararına konu projenin yer aldığı Yarımada’nın doğal yapısı, coğrafik konumu, projenin yer aldığı Yarımada’da bulunan mevcut rüzgar türbinlerinin kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında, yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesinin özgün bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyoçesitliliği barındıran Yarımada’da yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır….” denilmiştir.

Bu Karar, RES projelerinde, bölgedeki diğer RES projeleri de dikkate alınarak, kümülatif etki değerlendirmesi yapılması gerektiğini söyleyen Türkiye’deki ilk karar olması bakımından da ayrıca çok değerlidir.

Karaburun Yarımadası’nda bu ölçüsüz/adaletsiz RES yatırımlarını durdurmak için başlayan hukuk mücadelesi, 28/01/2015.tarihinde yapılan Karaburun Kent Meclisi toplantısında ortaya çıkan ortak görüşle,“Yurttaş Davaları”na dönüşmüştür. Sarpıncık RES Projesi, ÇED Olumlu Kararının İptali istemiyle açılan dava ilk yurttaş davasıdır.

Yarımada’da kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımada’nın ve Sarpıncık-Hasseki bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağı açıktır. Bu nedenle, Sarpıncık RES Projesiyle ilgili ÇED sürecinin her aşamasında, Karaburun Belediye Başkanlığı ve Kent Konseyi, itirazlarını ayrıntılı raporlarla ilgili Bakanlıklara iletmişti. Halk Projeye şiddetle karşı çıkışını, Projenin sözde “Halkın Katılımı” toplantısını protesto ederek ve katılmayarak ifade etmişti. Karar dosyasında yer alan davalı T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı savunmasında “…halkın katılımı toplantısının düzenlendiği ancak, halk ilgi göstermediğinden sunum yapılamadığı ve toplantının sona erdiği…” ifade edilmiştir.

Karaburun Yarımadası yaşayanlarının davalarıyla çok yakından ilgili olduğunun bilinmesini isteriz. Davanın 19 Ekim’de yapılan duruşmasında da, Karaburun Yurttaş Davacıları, Belediye Meclisi üyeleri, Kent Konseyi ve yerel STÖ temsilcileri ve EGEÇEP hep birlikte mahkeme salonundaydı.

Duruşmanın ertesi günü, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sarpıncık RES için yeni bir ÇED Raporuyla yeniden “İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK)” toplantısı yapılacağını duyurdu. Bakanlık, 13/02/2009 tarihli bir Genelgeye dayanarak, Çalık Enerji’nin talebi üzerine yeniden düzenlenen revize ÇED raporunu değerlendirmeye almış ve 27/10/2015 tarihinde İDK toplantısı yapılmıştır.

Şimdi, Mahkeme, 2009 tarihli Genelge kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan bir iptal kararı verdi. Mahkemenin bu iptal kararına rağmen, yeni bir ÇED süreci yürütülerek yeniden ÇED Olumlu Kararının verilmesi halinde yetkililer hakkında mahkeme kararlarını uygulamamak nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız.

Karaburun Yarımadası’nda bu ölçüsüz RES yatırımlarına karşı açılmış olan 11 dava sürmektedir. Verilen mücadele sadece bir çevre mücadelesi olmaktan çıkmış, tüm canlıları kapsayan bir yaşam hakkı ve kırsal kalkınma olanaklarını savunma mücadelesine, yaşam mücadelesine dönüşmüştür.

Lodos firmasının sahibi olduğu Karaburun RES Projesi’nde Mahkemenin verdiği üretim lisansının iptali kararından sonra Sarpıncık RES Projesi için verilen iptal kararı da Yarımada halkı ve bileşenlerinin haklılığını bir kez daha göstermiştir.

Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini, kendi doğal-ekonomik değerlerine dayalı kalkınma isteğini yok sayarak enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve davacı olmaya devam edeceğiz.
Başta ÇEHAV olmak üzere emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz.
KARABURUN YURTTAŞ DAVACILARI – KARABURUN KENT KONSEYİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir