Karaburun Yerel Fok Komitesi’nden Açıklama

KARABURUN YEREL FOK KOMİTESİ AGROMEY PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ İLGİLİ KURUMLARLA PAYLAŞTI.

KARABURUN’DA BALIK ÇİFTLİKLERİ AKDENİZ FOKLARINA BÜYÜK BİR TEHDİTTİR !

İzmir Valiliği Çevre İl Müdürlüğü’nün ve Karaburun Kaymakamlığı’nın 2000 yılında olurlarıyla oluşturulan Karaburun Yerel Fok Komitesi Resmi ve Sivil bir yapılanmayı içeriyor.

Komite, Karaburun Yarımadasında Akdeniz Foku (Monachusmonachus) ve Habitatlarının korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, eko sistemin korunması kapsamında çalışmalar yapıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu canlının gözlem ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor.

05/01/2017 tarihinde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ncayapılan duyuru, ile Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. tarafından Karaburun’da, kurulmak istenen su ürünleri yetiştiriciliği Projesi ile ilgili ÇED başvuru dosyasının uygun bulunarak ÇED sürecinin başlatıldığı ve ÇED başvuru dosyasına ilişkin görüş ve önerilere açıldığı ilan edilmişti.

KaraburunYerel Fok Komitesi, Agromey Projesi ÇED başvuru dosyasını incelemiş ve Agromey Projesi hakkındaki görüşlerini T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Mekansal planlama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlılarını Koruma Genel Müdürlüğü,T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü),İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediyesi ile paylaşmıştır.

Karaburun Yerel Fok Komitesi’nin konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında;

“ Karaburun Yarımadası, Türkiye’nin 305 Önemli Doğa Alanı (ÖDA)’nından biridir. Yarımada, “Sıfır Yokoluş” ve “Başka Yerde Olmayanlar” sınıflandırmasında dünyada önemli bölgeler arasındadır.

– T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından,“…ekosistem ile biyolojik çeşitliliğin korunmasını ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığıyla ve gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından mutlakaÖzel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilmesi gereken ulusal ve uluslararası açıdan önemli bir yarımada…” olarak tanımlanan Karaburun Yarımadası’nın, ÖÇKA ilan edilmesi için teklif raporu Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanmış. Bakanlar Kurulu Kararını bekleyen raporaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışında tüm ilgili Bakanlık/kurumlar olumlu görüş bildirmişti.T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da, Karaburun Yarımadası’nı ÖÇKA olarak ilan edilmesinin uygun olduğunu bildiren kurumlar arasında yer almakta idi.- Agromey Projesi’nde T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca verilen uygunluk yazıları yer almaktadır. Bakanlığın bir taraftan Karaburun Yarımadası ÖÇKA İlanı Teklif Raporuna Olumlu görüş verirken, diğer taraftan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği için Potansiyel Alanları Protokolü” çerçevesinde Yarımadanın balık çiftlikleri ile çevrelenmesine uygunluk vermesi çelişkili bir durumdur.

-Akdeniz Fokları ve habitatları ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle (Bern-Barselona-Cıtes) koruma altındadır. Akdeniz Foku’nun Karaburun ilçesi kıyılarında en sık gözlemlendiği alanlar, Karaburun-Kaynarpınar- Mordoğan kıyıları olup,Agromey Projesi kapsamında balık çiftliğinin kurulması planlanan alanlarla çakışmaktadır. Bu alanlardaAkdeniz Foklarının üreme ve yaşam alanları bulunmaktadır.
Geçmişte, Karaburun Yarımadası’nda Balık Çiftlikleri kaynaklı Akdeniz Foku ölümleri yaşanmıştır. Konu yargıya taşınmış (Urla Sulh Ceza Mahkemesi Esas No:2003/131) ve Balık Çiftliği sahipleri para cezası ile cezalandırılmıştır. Benzer sorunların yaşanmaması açısından bu bölgede Balık Çiftliği kurulmamalıdır.

-İlgili bölge deniz çayırlarının (Posidoniaoceanica), yoğun olduğu bir alandır. Balık çiftlikleri deniz dibine çöken yem artıkları, suya karışan kimyasallardan kaynaklı aşırı kirlilik ve oksijensiz kalan ortamla, koruma altında olan Deniz Çayırları ve içinde barınan türlere zarar vermekte, türler ve habitatlar yok olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. AgromeyProjesi kapsamında oluşacak kirlilik, deniz çayırlarını (Posidoniaoceanica) ve balık varlığını olumsuz etkileyecektir.

-Proje kapsamında kurulması düşünülen alanda balık kafesleri, kıyı balıkçılarına ağ atacak yer bırakmayacak, bölgedeki kıyı ve çökertme dalyan balıkçılığını baltalayacaktır.

-Karaburun Mordoğan arasındaki bu alan aynı zamanda Dalış Kulüp’lerinin su altı sporları eğitimlerini verdikleri su altı zenginliğine sahip alanlardır. Yine bu bölgede pek çok mavi bayrak statüsünde koylar, plajlar, doğal kıyı alanları, turizm tesisleri ve yerleşim alanları mevcuttur. Bölge önemli bir turizm alanıdır. Balık çiftliği gibi kirletici ve habitatı bozucu faaliyetler yerel ekonomiye zarar verecektir “ denildi.

Karaburun Yarımadası’nda kurulmak istenen Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.’ninsu ürünleri yetiştiriciliği Projesi ile ilgili ÇED sürecinin durdurulması, projenin iptali ve Karaburun Yarımadası’nın Su Ürünleri Yetiştiriciliği Potansiyel Alanları kapsamından çıkarılması talep edildi.

KARABURUN YEREL FOK KOMİTESİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir