Karaburun Yarımadası’nda RES İstilasına Karşı 3. Yurttaş Davası, Sarpıncık RES Projesi’nin İmar Planlarının Yürütmesinin Durdurulması ve İşlemin İptali İstemiyle Açıldı.

KARABURUN YARIMADASI’NDA RES İSTİLASINA KARŞI 3. YURTTAŞ DAVASI,  SARPINCIK RES PROJESİ’NİN İMAR PLANLARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILDI.

Halkın ve yerel yönetimin görüşleri yok sayılarak ÇED Olumlu Raporu verilen Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. Sarpıncık RES Projesiyle,  Haseki ve Sarpıncık köylerinde 278.598 m² alanı kaplayacak türbinlerin Sarpıncık köyüne 500m-600m ve Haseki köyüne 260 m  mesafede, tarım arazisi ve çayır-mera alanları,  zeytinlik amaçlı olarak kiralanan parseller üzerine  kurulması öngörülüyor.

ÖÇKA ilanı öngörülecek kadar değerli olan Karaburun Yarımadası’nı nadir bir yaban hayatı, zengin bir kırsal kalkınma potansiyeli ve geleneksel sosyal/kültürel yaşamı, bir dünya mirası en çok 49 yıllık ömrü olan RES’lere geri dönüşsüz şekilde kurban ediliyor.

Karaburun Yarımadası’nın ilk Yurttaş Davası Sarpıncık RES Projesi ÇED Olumlu Kararının yürütmesinin durdurularak iptali istemiyle  26.02.2015 tarihinde  açıldı.

Bu kez, T.C.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Haseki ve Sarpıncık köylerinde Sarpıncık RES Projesi’ne ilişkin olarak hazırlanan ve askıya çıkarılan imar planları, itirazlarımız dikkate alınmayarak onaylanmıştır. Bu çerçevede, sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İŞLEMİN İPTALİ talebiyle 11/05/2015 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine 3. Yurttaş Davası açıldı.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na açılan her iki Yurttaş Davası da Karaburun yaşayanları adına Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından gönüllü olarak yürütülmektedir.

KARABURUN YARIMADASI’NIN NEREDEYSE TAMAMINI RES YATIRIMLARINA AÇARAK, NADİR YABAN HAYATININ YOK OLUŞUNA, SAĞLIKLI BİR ORTAMDA YAŞAMA HAKKIMIZIN VE GEÇİM KAYNAKLARIMIZIN ELİMİZDEN ALINMASINA NEDEN OLACAK İZİNLERİ VERENLERDEN DAVACIYIZ VE DAVACI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir