Karaburun Yarımadası Yerel Eylem Planı – Füsun Soykan

Gündem 21, toplumsal, ekonomik, siyasal ve çevresel boyutlarıyla yerel toplulukların karşılıklı destek, işbirliği ve dayanışmasını gerektiren bir eylem başlangıcıdır. Aynı zamanda yerel düzeyde halk katılımını özendirme, demokrasiyi yerleştirme ve sorunları çağdaş, sosyal ve ekonomik düşünce sistemi içinde çözme çabalarını da içermektedir.

Dünyadaki gelişmelerden hareketle, Türkiye’de Ulusal ve Yerel Gündem 21’ lerin temel iki yaklaşımından birisi; çevrenin korunması ve kollanması işinin toplumun çeşitli kesimlerinin, yerel yönetimlerin, STK’ların, gönüllü kuruluşların aktif katılımları ve işbirliği ile planlanması, yönetilmesi, denetlenmesi süreçlerinin kolaylaştırılması ve önlerindeki engellerin kaldırılmasıdır.

Bu yaklaşımlar ve öngörülerden yola çıkarak Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21 olarak, yarımadamızın “Yerel Eylem Planı”nın hazırlanması süreci başlatılmıştır. Türkiye Ulusal Eylem Planı’ndan hareketle, içeriği bu plana uyarlanan Karaburun Yarımadası Yerel Eylem Planı, 8 ana bölümden oluşmakta ve her bir bölümün ele alınışında şu yol izlenmektedir: Mevcut durum ve konunun önemi, sorunlar ve önerilen çözüm önerileri, yapılacak işler ve öncelikler, işleri izleme yöntemi, sorumluluk yüklenen aktörler. 2006 yaz aylarında başlanan bu çalışma, ilk taslak haline getirildiğinde Yerel Gündem 21 Yürütme Kurulu içinde görüşülecek ve ondan sonra tüm yerel sorumlular ve halkımızın da katılacağı “çok katılımlı” bir toplantıda sunumu yapılacaktır. Alınan görüşler doğrulturunda taslak plan, geliştirilecek ve ikinci bir toplantıda tartışmaya açılacaktır. Böylece olgunlaştırılan planın, 2008 yılının son ayında bir kitap halinde yayımlanması düşünülmektedir.

Prof Dr. Füsun SOYKAN
Ege Ü. Coğrafya Bölümü Öğ. Ü.

Karaburun Yarımadası YG-21 YKK Üyesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir