Karaburun Yarımadası Rüzgar Enerjisi Santralleri ( RES ) ile kuşatılıyor.

Karaburun Yarımadası Rüzgar Enerjisi Santralleri ( RES ) ile kuşatılıyor.

Mordoğan’dan başlayıp Salman’a kadar uzanan bölgede 6 ayrı şirkete ”ÇED gerekli değildir” raporu ile üretim lisansı verilmiştir.

RES’lerin, yerelin yaşamsal gerekleri, sosyo-kültürel dokusu ve ekosistemi göz ardı edilerek kurulduğunda, nasıl yenilenemez bir tahribata yol açtığını Yayla Köy halkı, devam eden RES inşaatı nedeniyle şimdiden yaşamaktadır.

Şimdi de, Mordoğan ve yine Yayla Köy’de, Ege Enerji Üretim A.Ş (Egenda) firması, iki yeni RES yatırımı için 9 Kasım 2012 tarihinde ”Halkı Bilgilendirme Toplantısı” çağrısı yapmıştır.

Bu talanın Karaburun Yarımadası’nın binlerce yılda oluşan doğal yapısını, doğal zenginliklerini, ekosistemini ve biyo çeşitliliğini, yüzlerce yıldan beri bu topraklarda yaşayan bölge halkının toplumsal ve kültürel yaşamını tehdit ettiğinin,

Ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altına alınmış türleri de içeren zengin kuş popülasyonunun varlığını tehlikeye attığının,

Bölgenin simgesi haline dönüşmüş ve yöre halkının başlıca geçim kaynaklarından biri olan keçi yetiştiriciliğini ve zeytinciliği tümüyle tehdit ettiğinin,

Köylerin mera alanlarını, çok kısıtlı ve bu nedenle çok değerli olan tarım alanlarını yok ettiğinin,

Türbinlerin, uluslararası deneyimlerin tüm sonuçlarını yok sayarak, köylerin neredeyse içlerine kadar kurulduklarının ve bu kurulumların kısa bir zaman sonrasında bu alanlarda yaşayanların sağlıklarında bozulmalara yol açacağının ve dolayısıyla en başta gelen sağlıklı bir çevrede ve sağlıklı olarak yaşama hakkımıza açık bir saldırı olduğunun bilincindeyiz.

Yayla Köy Muhtarlığı ve halkı, Karaburun Kent Konseyi, Karaburun ve Mordoğan Belediye Başkanlıkları, Karaburun Çevre Kültür Turizm Birliği üyesi Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ve Yarımada’daki ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak kararı olarak: Bölge halkının kendi yaşamı ve içinde yaşadığı çevresi üstünde söz ve karar sahibi olma hakkını hiçe sayan, “Halkı Bilgilendirme Toplantısı” adı altında sadece zorunlu dosya belgelerini tamamlamayı amaçlayan bu girişime karşı çıkıyoruz.

Yaratılan bu durum, şirketin belirlediği toplantı tarihi olan 09/11/2012 Cuma günü Mordoğan Belediye Salonu’nda Saat 10.00’da, Yayla Köy’de Saat 13.00’te protesto edilecektir.

KARABURUN KENT KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir