“Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi Ön Raporu” Hakkında Görüş Raporu Hazırlandı..

IMG_3343 - KopyaIMG_3339 - KopyaIMG_3336 - KopyaIMG_3350 - KopyaIMG_3349 - Kopya

Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapor, Karaburun Belediye Meclis Toplantısında Ele Alındı..

.T.C İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından önerilen Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi Ön Raporunda, Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmek istenen alan, Balıklıova’dan başlayarak Hamza Büküne kadar uzanmaktadır. Yarımadanın İzmir körfezine bakan ve yerleşimin nispeten yoğun olduğu kıyı şeridini kapsamaktadır. Yarımadanın bütünü değerlendirildiğinde yerleşimin daha az olduğu batı kıyı şeridi ile önemli varlıklara sahip karasal ve denizel alanlar kapsam dışında kalmaktadır.

Karaburun Yarımadası’nın binlerce yıllık bir birikimin mirası olan yer şekilleri, zengin flora ve faunasını içine alan doğal coğrafi yapısı, geleneksel sosyo-kültürel dokusu, bu değerlerle birebir örtüşen sosyo-ekonomik kalkınma potansiyeliyle birlikte bütüncül bir yaklaşımla korunması ve yaşatılması gereken nadir alanlardan biridir.

Bu çerçevede, olumlu olarak değerlendirilen Yarımadanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine yönelik çalışmalara, bölgeye ilişkin bilgi ve deneyimlerden yararlanmak ve korumanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacına yönelik olarak yerel aktörlerin de katılımının sağlanarak, koruma alanlarının yukarı da belirtilen doğal ve sosyo-kültürel varlıkların bulunduğu alanları da kapsayacak şekilde bütünsel bir yaklaşımla tanımlanmasının gerektiği düşünülmektedir.

Bu kapsamda, yerel paydaşların bilgi ve deneyimleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel literatür bir araya getirilerek yarımada, coğrafi ve jeomorfolojik yapısı, iklimi, toprak yapısı, tarihi ve kültürel mirası, bitki örtüsü, biyolojik çeşitliliği, flora ve faunası, potansiyel olarak değerlendirilerek Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “KARABURUN YARIMADASI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÖN RAPORU” HAKKINDA GÖRÜŞ RAPORU, 05.04.2013 tarihli Karaburun Belediyesi Meclisi’nde ele alınmıştır. Meclis’te, ilgili raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiatı Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi kararı alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir