Karaburun Yarımadası kıyılarında gırgır ile yapılan su ürünleri avcılığı açık denize alınmalıdır

Karaburun Yarımadası kıyılarında gırgır ile yapılan su ürünleri avcılığı açık denize alınmalıdır


Gırgır ile yapılan su ürünleri avcılığı kıyılardan (adalar dâhil) en az 1,5 mil açıkta ve 30 mt’den daha derinde yapılmalıdır. T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığının denizlerde su ürünleri avcılığını düzenleyen sirkülerinde bu karar yer almalıdır.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) sürdürülebilir yaşam adına Akdeniz de balıkçılığı düzenleyen Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM: General Fisheries Commission for the Mediterranean) tarafından da Gırgırlar ile avcılık için en az 30 mt. derinlik gösterilmektedir.Troller için sirkülerde kıyılardan 1,5 mil uzakta avlanmaya ilişkin kural vardır, ancak denetim eksikliğiyle kıyılara çok yakın olarak bu avcılık yapılabilmektedir. Hassas kıyı ekosistemi adına troller için belirtilen 1,5 mil yasağının mutlaka Gırgırlar içinde sirkülerde yer alması ve denetlenmesi gereklidir.Gırgırlar için sirkülerdeki mevcut derinlik 18 mt.dir. 18 mt. derinlikte yapılan avcılık kıyı ekosistemine büyük zarar vermektedir. 40 mt. derinliğe kadar varlık gösteren deniz çayırları (Posidonia oceanica) tahrip olmaktadır. Oysa aynı sirkülerde deniz çayırlarının koruma altında olduğu belirtilmektedir. Ayrıca kıyıya yakın ve 18 mt. derinlikte yapılan avcılıkta ağ gözenekleri birbirinin üzerine kapanarak ağlar torba şeklini almakta ve yavru balık, kalamar vb. su ürünlerini telef etmektedir. Büyümeden ve üreyemeden yok edilen yavruların avlanması gelecek yıllarda balıksız denizlere neden olacaktır.Hassas kıyı ekosistemlerinin ve küçük kıyı balıkçısının sürdürülebilirliğini sağlamak adına, Karaburun Yarımadasının Akdeniz Foku (Monachus monachus) habitatı olduğu gerçeği ile (özellikle ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle/Bern ve Barselona/ koruma altında olan, önemli Akdeniz Foku üreme mağaralarının yarımada kıyılarında olması nedeniyle önem taşıyan) ayrıca İzmir Körfezinin önemli bir balık rezerv alanı olması ve sürdürülebilirliği adına bu karar hayata geçirilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir