Karaburun Yarımadası kıyı ve koyları balık çiftliklerinden arındırılmalıdır

Karaburun Yarımadası kıyı ve koyları balık çiftliklerinden arındırılmalıdır


Temiz denize, mavi bayraklı plajlara ve bakir koylara sahip olan Karaburun Yarımadasında çevre sağlığı ve canlı yaşamının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması doğrultusunda; denizi kirleten, görsel kirlilik yaratan, ayrıca bölgede uygulanan eko ve agro turizm proje ve uygulamalarına zarar veren balık çiftlikleri kaldırılmalı, yeni ruhsatlar verilmemelidir.Karaburun Yarımadası kıyılarına yakın konuşlanan balık çiftlikleri atıkları çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Kıyılardaki deniz çayırları (Posidonia oceanica) ve içinde barınan türler, aşırı kirlilik ve oksijensiz kalan ortam nedeniyle zarar görmekte, türler ve habitatlar yok olmaktadır.Balık Çiftlikleri, denizlerdeki kirliliğin yanı sıra karada da olumsuz çevre etkileri yaratmaktadır.Karaburun Yarımadası koylarını kapatan balık çiftlikleri, bölgedeki kıyı balıkçısının gelirini de baltalamaktadır. Kapatılan koylar, kıyı balıkçısına ağ atacak yer bırakmamakta, av alanları daraltılmaktadır.Karaburun Yarımadasındaki kıyı eko sistemi yanı sıra doğal ve arkeolojik sit alanları da zarar görmektedir. (Yarımadadaki mevcut balık çiftliklerinde denetim eksikliği nedeniyle, geceleri balık çiftliklerinde görevli personel yasadışı dalışlar ve yasadışı ışıklı, zıpkınla su ürünleri avcılığı yapmaktadır)Karaburun Yarımadası kıyıları balık çiftlikleri için potansiyel alan olmaktan çıkarılmalıdır. Foça gibi Karaburun Yarımadası kıyıları da Akdeniz Foku (Monachus monachus) habitatı olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Yarımadadaki mevcut balık çiftlikleri ile Akdeniz Foklarının yaşam alanlarının iç içe olması geçmiş dönemde Akdeniz Foku ölümlerine ( Balık Çiftlikleri personeli tarafından Akdeniz Foku öldürülmüş, konu yargıya taşınmıştır) neden olmuştur. Bu nedenle Balık Çiftlikleri Akdeniz Fokları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.İzmir İli Mevcut Alternatif Su Ürünleri Yetiştiriciliği ile ilgili 22.02.2008 tarihinde imzalanan protokole göre belirlenen yetiştiricilik alanları içinde yer alan Karaburun ve Mordoğan arasındaki 4 No’lu bölge, yetiştiricilik alanından çıkarılmalıdır. Bu alan önemli bir Akdeniz Foku habitatıdır. Su Ürünleri Yetiştiriciliği mevcut alan belirleme çalıştaylarında Üniversite, Yerel Yönetim ve yerel STK’larında görüşleri alınmalıdır.Karaburun Yarımadası kıyıları Öncelikli Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) kapsamına alınmalıdır. Konuyla ilgili Bakanlıklar düzeyinde başlamış olan çalışma tamamlanmalıdır.

Karaburun Yarımadası kıyı ve koyları balık çiftliklerinden arındırılmalıdır” üzerine 2 düşünce

  1. sayın yetkililer, denizler kadar yeni yolun yapılmasıyla imara açılacak olan burun üstü, dolungaz gibi sahil kenarı bölgelerinin de kurumunuz tarafından mercek altına alınması gerekmektedir. Aldığım duyumlara göre; burunüstünde imar çalışmaları yapılmakta ve deniz kenarları 3. derece sit yani konut alanı gösterilecektir. Buna karşın denizden uzak yerler 1. derece sit alanı ilan edilecektir.Anlayacağınız buraların imar çalışmalarına sponsor olanlar sit alanlarını da kendileri belirlemiş olup , sahip oldukları deniz kenarındaki arazileri konut alanına açılmasını sağlayacaklardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir