Karaburun Yarımadasi Halkının Çok Yoğun Olarak Kurulmakta Olan Rüzgar Enerji Santrallerine Karşı Mücadelesi Devam Ediyor..

PIC 072

KARABURUN YARIMADASI HALKININ ÇOK YOĞUN OLARAK KURULMAKTA  OLAN RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNE KARŞI MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR..

Karaburun Yarımada’sında, Mordoğan’dan Salman’a kadar  neredeyse tüm tepelerini kaplayacak RES projelerine “ÇED Gerekli Değildir” raporları ile üretim lisansları verildi. Yarımadanın çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş bulunan rüzgar ölçüm direkleri ise yeni RES yatırımlarının habercisi.

                RES projeleri için  verilen “ ÇED Gerekli Değildir” raporlarının kapladığı alan, Yarımada yüzolçümünün 2/3’ünü geçmiş durumda. Tek bir firmaya verilen “ ÇED Gerekli Değildir”  raporu 252 km²’lik bir alan, yani Yarımada’nın % 60’ı. 

BU NASIL BİR ÇELİŞKİDİR !

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün, “…ekosistem ile biyolojik çeşitliliğin korunmasını ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığıyla ve gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından mutlaka Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmesi gereken ulusal ve uluslararası açıdan önemli bir yarımada…” olarak tanımladığı Karaburun Yarımadası’nın  Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanına ilişkin teklifin Bakanlar Kurulu’na sunulması,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın  RES Projeleri nedeniyle verdiği olumsuz görüş sonucu beklemede ! Bu arada, Bakanlar Kurulu,  elektrik dağıtım tesislerinin kurulabilmesi için Karaburun’da 4 arazinin EPDK tarafından acele  kamulaştırılmasına onay verdi.

                Karaburun Yarımadası’nın binlerce yılda oluşan doğal yapısı, biyoçeşitliliği, ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altına alınmış türleri de barındıran  zengin/nadir  kuş varlığı, endemik türlerin de bulunduğu bitki örtüsü, ekosistemi yok ediliyor.

                Bir yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Karaburun kıl keçisini yok olmaması için“halk elinde ıslah” programına alırken, diğer taraftan mera ve otlak alanlarımız, çok kısıtlı tarım alanlarımız işgal ediliyor. Çepeçevre türbinlerle sarılmış  Yayla Mahallesi halkı “10.000 keçimizle bize gidecek yer gösterin” diyor. Halkın geçim kaynakları ellerinden alınıyor.

                Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Kıyı ve dağ ekosistemlerinin bir arada birbirini desteklemesi nedeniyle doğa turizmini çeşitlendirme imkanı” ndan söz ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Karaburun’u: “… sualtı dalış, doğa yürüyüşleri, köy turizmi, eko ve agro-turizm gibi alternatif turizm faaliyetleri için ideal özelliklere sahiptir” şeklinde tanımlanırken; Yarımada topluca RES tarlasına dönüştürülüyor. Doğayla barışık kalkınma potansiyeli ekonomik ömrü 25-30 yıl olan yatırımlara feda ediliyor.

                Köylerin neredeyse içlerine kadar kurulan, ilçe merkezinin 500 m. yakınına kadar projelendirilen türbinlerle sağlıklı bir çevrede ve sağlıklı olarak yaşama hakkımız tehdit altında.

                YENİLENEBİLİR TEMİZ ENERJİ NEREYE KADAR TEMİZ ?”  “NE PAHASINA TEMİZ ENERJİ”

Türkiye’de RES projelerin büyük bölümü, uluslararası akredite kuruluşların  (Gold Standard Vakfı gibi)  verdikleri karbon sertifikasının satıldığı uluslararası gönüllü karbon piyasasında işlem görmekte. Kyoto Sözleşmesi kapsamındaki  karbondioksit emisyon kotasını aşmak istemeyen ülkelelerin,  başka ülke projelerinin karbon azaltım oranlarını satın aldıkları bu pazarın 2020 yılında 1 trilyon $’lık işlem hacmine  ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu sistem içinde, tek bir sanayi tesisi bulunmadığı için atmosferin kirletilmesinde hiçbir sorumluluğu bulunmayan Karaburun Yarımadası doğasıyla, yaban hayatıyla, kırsal yaşamıyla ve geleceğiyle çok ağır bir bedel ödüyor.

Karaburun Yarımadası’nın %60’ına yayılması planlanan 166 türbinden oluşan Lodos Enerji Üretim A.Ş’ye ait Karaburun RES Projesinin tamamlanan 50 türbinlik bölümü de, karbon sertifikası alabilmek için Cenevre merkezli Gold Standard Vakfı sürecinde. Vakıf projelerin sertifikalandırılmasında; projelerin çevre, çalışma standartları, insan hakları konularında zararlı etki oluşturmamasını ve projelerin sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkı sağlama zorunluluğunu temel ana kriterleri olarak tanımlamış.

Lodos Enerji Üretim A.Ş, bu yatırımın karbon sertifikası alabilmek için Gold Standard Vakfı koşullarını ve Almanya merkezli ERM GmbH şirketinin hazırladığı Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu’nun (ÇSED)  gereklerini yerine getirmek zorunda. Söz konusu firmanınbu kapsamdaki taahhütlerini yerine getirmediğine ilişkin ayrıntılı  bildirimlerimizi  Vakıf’a yaptık ve  bunları WWF (Dünya Yaban Hayatı Vakfı) ile Greenpeace başta olmak üzere diğer ilgili çevre kuruluşlarıyla paylaştık. 

    Karaburun RES Projesi Gold Standard sertifikalandırma sürecinin tamamlanması için Lodos firmasının görevlendirdiği danışmanlık firması (CERES Çevre Müh.Dan. Ltd. Şti.), 16 Mayıs Cuma günü, Saat:14.00’de  yerinde incelemelerde bulunmak ve halkla görüşmek  üzere  Yayla Mahallesi’ne (Mahalle Kahvesi) geliyor. Gold Standard Vakfı’na, “çevre/sosyal yaşam/sürdürülebilir kalkınma “ ilkelerini bir kez daha hatırlatmak için hep birlikte Yayla Mahallemiz’de  olacağız. 

Biyolojik çeşitlilik ve farklı ekosistemler açısından ülkemizin önemli yerlerinden biri olan Karaburun’daki RES projeleri ile ilgili kaygılarını paylaşarak Gold Standard  Vakfı ile temasa geçen WWF’e ve  Karaburun RES Projesi “ÇED Gerekli Değildir Kararı” ve üretim lisansının iptali için açılan davaları 30 avukatla gönüllü olarak üstlenen Çevre ve Ekoloji Avukatları Hareketi (ÇEHAV)’ne içtenlikle teşekkür ederiz.

Karaburun Yarımadası bileşenleri, Yarımada’nın zengin flora/faunası ve sosyal yaşamını koruma ve sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması yönündeki mücadelesini sonuna kadar sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası platformlarda, hukuksal süreçler de dahil olmak üzere yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Yarımadamızın RES tarlası olmasına, doğal ve sosyal yaşamın yok edilmesine izin vermeyeceğiz. 

Tüm doğa severleri, yaşam hakkı savunucularını dayanışmaya çağırıyoruz. 

KARABURUN KENT KONSEYİ

  

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir