Karaburun Yarımadası Halkı İmzalarıyla Karar Vericilere Seslendi!..

BASIN DUYURUSU

 

KARABURUN YARIMADASI  HALKI İMZALARIYLA KARAR VERİCİLERE SESLENDİ:

“KARABURUN YARIMADASI İÇİN ÇOK GEÇ OLMADAN ACİL KORUMA…HEMEN ŞİMDİ !”

 

13 köy ve 7 mahalle muhtarlığıyla Karaburun Kent Konseyi tarafından  “KARABURUN YARIMADASI ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANI” ilanı talebiyle düzenlenen kampanyada verilen imzalar 12 Şubat günü Karaburun’da yapılan bir basın açıklamasıyla Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına gönderildi. Bir hafta süren bu kampanyaya 2500 Yarımadalı imzasıyla destek verdi. Basın açıklamasına, köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra Karaburun ve Mordoğan Belediye Başkanları ile siyasi partilerin Belediye Başkan adayları da katıldılar.

Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa ile Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli ve muhtarlarca yapılan konuşmalarda Yarımada’nın sürdürülebilir gelişmesinin, doğal varlıklarının korunması ile yerelin söz sahibi olmasına ve Yarımada’nın çok geç olmadan Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilanına bağlı olduğu, tahripkar ve yereli hiçe sayan yatırımların ÖÇKA sürecinde durdurulmasının zorunluluğu  vurgulandı. Tüm doğa severler, yaşam hakkı savunucuları, Kent Konseyi tarafından sanal ortamda (http://chn.ge/1bxk43u) açılan imza kampanyasını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya davet edildi.

Doğu Akdeniz Havzasının en temiz bölümü olarak tanımlanan Karaburun Yarımadası, nadir ekosistemi, uluslararası anlaşmalarla ülkemizin de koruma altına almayı  taahhüt ettiği, nadir/azalan/nesli tehlike altındaki türleri de barındıran zengin biyoçeşitliliği ile dünya mirasıdır. Karaburun Yarımadası, ancak bu değerlerin ve kadim kültürünün  korunmasıyla var olacak,  doğa ile barışık yerel kalkınma potansiyeline  sahiptir.

Karaburun Yarımadası yaşayanları, bu varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda  ortak bir bilinç ve kararlılığa sahiptir. Bu çerçevede, bilim insanlarının da değerli  katkılarıyla hazırlanan rapor, “Karaburun Yarımadası’nın Bütünsel Bir Yaklaşımla Korunması”  gereği ve talebiyle Karaburun Belediye Meclisi Kararı olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne iletilmişti.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan, Karaburun  Yarımadası’nın önemli bir denizel alanı ile karasal alanını  kapsayan “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu”na ilgili Bakanlıkların/kurumların görüş bildirim süreci devam ediyor.

Ancak aynı anda, mermer/taş/mıcır ocakları, bölge için çok yoğun ve yaygın rüzgar enerji santralleri, balık çiftlikleri gibi, denizlerimizde ve karasal alanlarımızda doğal habitatı hızla tahrip ederek yaban hayatı geri dönüşsüz bir  şekilde yok oluşa doğru götüren, kısıtlı tarım alanlarımıza, otlaklarımıza ve denizlerimize yayılarak yerel halkın sosyal ve ekonomik varlığını tehdit eden yatırımların ağır baskısı hızla ve katlanarak devam ediyor.

Çok geç olmadan, yaban hayatı ve yaşam alanlarımız tümüyle yok edilmeden, bu tahripkar yatırımların durdurularak, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlık ve Kurumların  “Karaburun Yarımadası ÖÇKA İlanı Gerekçe Raporu”nu ivedilikle onaylaması ve Yarımadamızın bir bütün olarak ÖÇKA  ilan edilmesi yaşamsal önem taşıyor.

Koruma ve bozulma arasındaki geçişin yaşandığı çok kritik bir noktada olan Yarımada’da tüm canlıların yaşamı bıçak sırtında. Karaburun Yarımadası örneği ile genç ve gelecek kuşaklara, doğal varlıklarını koruyarak kalkınmış bir Yarımada bırakmak sorumluluğu hepimizin.

KARABURUN KENT KONSEYİ

DSC_1274 - Kopya

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir